FNTO CHQ

FNTO CHQ
News from Headquarters
தேசிய சங்க செய்திகளையும் தொலைதொடர்புத் துறை செய்திகளையும் இயன்ற அளவு தமிழில் அளிக்க காரைக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து ஒலிக்கும் முரசு இது.

Monday, January 31, 2011

Good news

Good News

Honble Kerala High Court passes interim order today 31/1/2011. On hearing NUBSNL-FNTO petition, Honble Kerala High Court on 31/1/2011 has passed an interim order that 5th verification result is subject to outcome of OP filed by our union. If final verdict goes in favor will help all applicant unions to get minimum trade union facilities, proportionate representation in council etc. Hence we request all BSNL workers to vote in favor of Deepak symbol - SNo 14 - NUBSNL FNTO

Here is another good news from North - East
More than 80% of Graduate TTAs in Shillong, EK, WK, and RiBhoi districts agreed to vote for  Deepak,Sl.No. 14, the symbol of FNTO , the only Non- Communist union.

Why should you vote against the communists?

"Here is the major shifts after MNP launch:

* Idea bagged a net gain of 12,300 subscribers. (Net gain is the difference between the number of subscribers who left and those who joined)
* Vodafone Essar got a net addition of 11,252 subscribers
* Aircel settled at third position with 3,389 net additions
* Airtel manged to get only 94 customers
* Reliance Communications lost 9,837 subscribers and 192 decided to join it
* BSNL also lost many of its subscribers."
Loss Everywhere!
Loss in income! Loss in customers! Loss in Bonus! Loss in OTA! Loss in promotion! 
Think a while!
Why this happened?
Is it not mainly due to the nexus between the communist unions (mainly BSNLEU ) and the pro-private administration?
A vote in favour of these communist unions is a token received in advance to ring the death knell !
Throw them away!
Show them the way out!
Vote for FNTO! Vote for Dheepam symbol! 
Vote at Sl. No.14!
Ensure the safety of your future!
Ensure BSNL cherishes back!
Friday, January 28, 2011

Our condolences

We regret to announce that Shri. S.N. Choudry, Joint Circle Secretary FNTO Kolkata Telephones expired after a car accident on 25th night.  FNTO records its condolence and convey its sympathies to his bereaved family members.

உங்கள் எதிர்காலம் உங்கள் ஓட்டில்!

 

இவர்கள் அங்கீகார காலத்தில்

போனஸைப் பறிகொடுத்தோம்.

இப்போது O T யும் இல்லை.

மீண்டும் இவர்களை நீங்கள்

தேர்ந்தெடுத்தால்

அலவன்ஸுகள்

அதன்பின்னே சம்பளம்

இவையெல்லாம்

கிடைக்குமா?

சிந்திப்பீர்!

ஆண்டாண்டு காலமாய்ப்

போராடிப் பெற்றவைகளை

இழக்கப் போகிறீர்களா?

கயிற்றுத் தொழிற்சாலை முதல்

கார் கம்பெனி வரை

கன்யாகுமரியிலிருந்து

காஷ்மீர் வரை

கொடி ஏற்றிய இடமெல்லாம்

மூடுவிழா நடத்தியவர்களுக்கா

உங்கள் ஓட்டு?

வாக்களிப்பீர் தேசிய சங்கத்திற்கு!

தீபம் சின்னம்

வரிசை எண் 14ல்!

 

Wednesday, January 26, 2011

A clarification from Karnataka

Sri M.K.Jayantha, Circle Secretary NUBSNLW (FNTO) informs as follows

CLARIFIFICATION

The list of Coordinators  announced on the web site by the FNTO BSNL EA of Bangalore Telecom District, Bangalore  is bogus, baseless and one- sided and against democratic norms. This is propagated to confuse the members in a desperate way. The names of members in the list are actively campaigning for NUBSNLW (FNTO) in Bangalore and solidly supporting us. Any untoward incidence in this ugly and malicious game of tarnishing the image of NUBSNLW (FNTO) and individual will solely be at their risk.  The legal action will be initiated against that union for stooping to such a low level.     

Jayantha.M.K.
Circle Secretary
NUBSNLW (FNTO)
Karnataka Circle
Bangalore-560001.

Monday, January 24, 2011

Can the partners and supporters of the communist unions deny this?       DEVIL SPEAK SCRIPTURE – FOR TTAS

The web site of both NFTE and BSNLEA are now speaking much about one cadre TTA,    
camouflaging    their past how they had harassed and insulted this cadre.  As a technician/ TTA,  I had  under gone all these suffering while fighting both of them for bringing  the dignity and sanctity of this cadre by  getting  Diploma Engineer’s  pay scales for this cadre. I am very happy today that the destiny has changed and both these arch enemies of TTA are compelled to bow before them. Yes TTAs, you should make them prostrate before you even then their sin can not be washed.  NFTE had allergy of hearing the word TTA.

In the year 1974 the DOT has agreed to give UDC scale to Technicians (TTA) and forwarded to Finance Ministry for approval. The NFTE (then BSNLEU was part of NFTE) not only threatened the DOT and using their influence on National JCM, convinced the finance Ministry to return the proposal, on the plea that their will be repercussion on other cadres like Telephone operators etc. In every department Council they vetoed the FNTO proposals for the up-liftment of TTAs. In fact the FNTO’s Gr.C union was formed by merger of All India Telecom. Mechanics (Technicians) Association, the group of technicians came out of NFTE.

Though the basic recruitment qualification of  Technicians were revised to diploma in Engineering in 1983,  the NFTE & BSNLEU both has tried their best to confuse the subsequent  4th  & 5th  Central pay commissions so that  TTAs  should be treated at par with other cadres, but not as Diploma Engineers.  This is evident in their memorandum submitted to the pay commissions which can be verified by any body. FNTO was the only union specifically demanded Diploma Engineers scale for TTAs, while asking for EDP scheme (Electronic Data Processors.)  for Sr. TOAWild Cat strike   against TTAs pay up gradation.

In 1986, with the active support of the present Central Labour Minister Harish Rawat jee and Mr. Vasnth Sathe then Communication minister we were able to convince Hon. Late Shri Rajeev Gandhi, the Prime minister of India, the injustice done to the cadres of Telecom department by the 4th pay commission and Hon. Rajeev Gandhi agreed to revised the pay scales of Telephone Operators/ TOA) now Sr. TOA) into Rs. 1200
Technicians (TTA) pay scales in Rs.1320/-
(Then both these cadres had only Rs. 975 scale)  The NFTE could not digest of giving one rupee more to Technicians/TTAs. Both the groups in NFTE / BSNLEU went on wild cat strike through out India against this decision and compelled the DOT not to implement the decision.  Can any body deny it??


BSNLEU born on anti TTA feeling.

The BSNLEU in its 1st Conference after formation at Vijaywada (AP) passed a Resolution asking the DOT/ Government of India, not to revise the pay scales of TTAs and this resolution was published in their Journal also. Now they have no shame of claiming as saviors of TTAs. Actually during the last four years they used their recognition for only one purpose i.e. to finish the TTA cadre.  They instigated both the Junior and Senior TTAs to file court against each other and stopped the regularization of Officiating TTAs and prevented the juniors even from appearing for Competitive examination.Reducing the service Qualification to 7 years.

All the while the BSNLEU leaders were blaming FNTO responsible for fixing the service qualification at 7 years for the competitive examination. They spoke taking my name in meetings. But surprisingly BSNLEU in their WEB site now claimed it as their achievement. Alas!  Now my fault is their achievement?  Even the 7 year reduction agreed in 2007 was implemented; even the TTAs who had 3 years of service in 2007 would have now eligible for appearing the examination. But they are chaste communist they know once you are promoted to JTO, you can not vote or subscribe for them, then why should they make you JTO? It can be done only by FNTO. we lost 12000 members like PI/RSA/TTA who had promoted through screening test. But we didn’t mind.

In 2007,  I personally talk to the then General Secretary SANTTA,  and  ask him to share the 4200 direct recruitment post  pending, rather than going to Court.   1500 post was sufficient to accommodate the officiating TTAs and the remaining 2500 post should have gone to new TTAs for competitive examination. But he was more influenced by BSNLEU leaders and proceeds to court case with advice and support of them.  The ex GS SNATTA is a JTO today, he lost nothing but you……… dear TTA.

 Taking advantage of the Court Cases the BSNL management cunningly filled up all the 4200 post by direct recruitment.  The BSNLEU did not utter a single word to stop this recruitment. Is it trade unionism?

                
                   The National Union and FNTO brought
                       
1.   Qualification of TTAs revised in 1983 into Diploma Engineering.

2.   Two advance increments  were given in 1990 to Diploma  holder TTAs

3.    Pay scales revised to Diploma engineer’s scale at par with other department of Central government.

4.   Ban on recruitment was got  exempted for  TTAs ( since 1980 there is ban on   Direct recruitment of all other Gr.D & Gr. C cadres.

5.   JTO Screening test for TTAs

6.   50% of JTO posts reserved for TTAs and  Diploma / Degree holders

7.    Reduced 10 service qualifications to 7 years for appearing exam.
 and many.
_____________________________________
For reading more visit www.fnto.org

Sunday, January 23, 2011

GS BDPA Wishes GS AIBSNLPWA

EXTRACT of THE EMAIL ADDRESSED TO GS AIBSNLPWA BY GS BDPA

YOU WERE BORN ON 21st JANUARY 1944. 21st JANUARY 2011 WAS THE HAPPIEST BIRTH ANNIVERSARY FOR YOU. OUR EFFORTS BECAME SUCCESSFUL.

I WAS BORN ON 20TH JANUARY, 1944 AND CO-INCIDENTLY IT WAS THE HAPPIEST BIRTHDAY FOR ME, AS THE ISSUE OF BSNL PENSONERS PENSION REVISION WAS CLEARED ON THE DAY.

THANKS TO PENSIONERS OF GUJARAT AND TAMILNADU, WHO TOOK COLLECTIVE INITIATIVE TO WORK FOR BSNL PENSIONERS WELFARE AND ON 20TH AUGUST, 2009 , FIRST ALL INDIA BODY WAS FORMED AND WITHIN ONE YEAR BDPA GUJARAT EXTENDED ITS HORIZONS TO ALL INDIA.

AS RIGHTLY SAID BY YOU WE ARE COORDINATING OUR PENSIONES OF DIFFERENT CIRCLE AND ACTUAL WORK IS DONE BY OUR FELLOW PENSIONERS.

HAPPY BIRTHDAY TO YOU,Dineshchandra D. Mistry,
General Secretary,
BSNL & DoT Pensioners Association,
C-11, Suvarnadham Avenue, Near Pink City,
Ranip, Ahmedabad 382480
TF Union Office:079-25500800 (R) 079-27521400
Cell: 9879090682
 

Saturday, January 22, 2011

Oli Alai ஒலிஅலை January 2011

Olialaijan11

Why should we vote only for FNTO? Read what Trichy District Union says!

Trichy Circular

Our President Thomas John in Maharashtra


Thomas John K, All India President at Nasik:

Extracts from his speech:

GROSS INJUSTICE TO TTAs. NFTE No1 enemy of TTAs:

If senior TTAs are my left hand, directed recruited TTAs are my right hand, cutting any one of it will be painful to me, declared Thomas John K, All India President FNTO at Nasik in a well attended meeting of both groups of TTAs. He explained  in details how the mother NFTE  and  the child BSNLEU plotted repeated plans for scuttling the demand of diploma Engineers pay scale for technicians/TTAs, though their basic qualification was revised to  Diploma  Engineering in 1983 itself  by DOT.  FNTO’s commitment was so strong to over come all obstacles and the pay scale was revised only because of  FNTO’s  25 years of restless efforts.

When the inimical forces failed in damaging the TTAs growth, a game was played to divide the cadre into Sr. TTAs and directed Recruited TTAs and successed in destroying the cadre.  The BSNLEU instigated litigations has brought both senior TTAs and Junior TTAs saturating point without any promotions. Even in new promotion policy the TTAs are given a raw treatment while comparing to other cadres.

This most productive cadre of BSNL, the TTAs are entitled for justice. Management can not be a tool in the hand of these unions to deny their legitimate aspiration showing court cases. Mr. Thomas John promised that his effort will be to open a way for their growth.

Both groups of TTAs well received FNTO President. The meeting was presided by Mr. Shilesh Dande and conducted by Shri Shirish Parnerkar.

Thomas John K, All India President at Barahamathi - Maharashtra:

Extracts from his speech: 

EDP Scheme only way to uplift the Sr.TOAs.


Addressing a massive meeting of BSNL employees at Baramathi, Maharashtra, Br. Thomas John K President FNTO said  the introduction of Electronic Data Processors Stream in BSNL will not only uplift the Sr.TOAs, but it will be a boom to the productivity of the BSNL. He said that the EDP Stream with higher pay scales and 5 promotions from Data Processors to Superintendent was approved by the 5 ministers committee for the Sr. TOAs. But both NFTE and BSNLEU scuttled it. NFTE asked for competition examination for upgrading Sr. TOAs to EDP scheme and done nothing in 2002-2004 when they are recognized, while the BSNLEU refused to accept the scheme, even though offered by the BSNL Promotion committee in 2007 headed by Mr. Shakeel Ahmed, Sr. DDG (SR). He said this is one of the reasons, why FNTO left their alliance. He new promotion scheme is unattractive and the upliftment of Sr. TOA is possible only through EDP scheme.

Addressing well attending meetings at Kholapur, Pune, Kalyan-Bombay, Mr. Thomas John impressed up on the members to vote for DEEPAK, the symbol of NUBSNL-FNTO, to bring light and life to their families and BSNL which is grooming in darkness. He said the Phone Mechanic is neglected by the recognized unions and nothing is done to revised the educational qualifications (12 STD) prescribed for promotion to TTAs.  He said the ANOMALIY AGREEMENT has once again exposed the poor negotiating skill of BSNLEU and its so-called united forum.  Their anti worker agreement of BSNLEU for giving only personal pay  has stroked down by the Kerala High court and Hon. Supreme Court has turned down the SLP filed by BSNL, resulting  the only way to settle the anomaly by stepping up method and benefit in basic pay.

Friday, January 21, 2011

Pre-1-1-2007 retirees case cleared by Cabinet

GS, BDPA , reports
21.01.2011 : In the morning, BDPA was first web to say that Cabinet has cleared the Pension Revision and many were doubting our information.But now our information have been confirmed and circulated by all the Associations, including AI BSNL PWA and now they have placed calculation table as well! We thank the viewers for posing confidence in us. We assure that we will always maintain your confidence and trust in us. We expect the orders to be issued within fortnight.GS BDPA.
21.01.2011: It is gathered from the reliable sources that on 20.01.2011, Cabinet has cleared our Pension Revision Case. Details follows.Since GS BDPA was not in the city yesterday, we could not confirm the news yesterday. Inconvenience is regretted.

மதுரையில் சங்க முழக்கம். -- Madurai Election meeting
General secretary K. Vallinayagam addressed two election meetings at Madurai. At GM Office, he addressed a lunch hour meeting. In the evening meeting was held at Madurai Tallakulam BSNL premises. Sri S.K.Dheenadhayalan presided over the meeting. S/Sri Arumugam, D/S, NGC, G.Muthukumaran, D/S, KKD, Chelladurai, C.O.S, TT, Prabhakaran PY, Neethinathan, ACS, Chennai Civil, Manoharan, COS, MA and Bargunan ACS, MA elaborated the need for voting for FNTO. Sri Chandrasekaran, CS, Tamilnadu Circle, listed out the lapses of the recognised union resulting in great loss to the workers. He also dealt in detail about the negative attitude of NFTE. Sri K.Vallinayagam, GS, FNTO delivered his special address which can be heard in full by clicking on play button below.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, January 16, 2011

VOTE FOR FNTO ENSURE YOUR FUTURE

ScreenShot003

ScreenShot004

1983ல் கேடர் சீரமைப்பு என்றால் ஊதிய உயர்வு இல்லை என்றால் ஏற்க மாட்டோம் என்று ESMA சட்டத்தையும் மீறிப் போராடி வெற்றி,

2000ல் DOT BSNL ஆக மாறும்போது ஊதியப் பயன் வேண்டும் என கடைசி வரை உறுதியாக இருந்து NFTE பின்வாங்கிய நிலையிலும் போராடி வெற்றி

இவையெல்லாம் “அவர்கள்” FNTOவில் இருந்தபோது. FNTO சங்கம் தந்த தைரியத்தால்!

ஆனால் இன்றோ, அணி மாறிய பிறகு, நிர்வாகம்   கொடுப்பதை வாங்கிக் கொள்ளும் நிலை. 

சிந்திப்பீர்!

கம்யூனிஸ்ட் சங்கங்களுக்குப் போடும் ஓட்டு
உங்களுக்கு நீங்களே வைத்துக் கொள்ளும் ஆப்பு!

நினைவில் கொள்வீர்!

 

Friday, January 14, 2011

பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

தைத்திங்கள் பிறந்தது. இனிமேலாவது, 
வளமான வாழ்வுக்கு வழி பிறக்கட்டும் !
BSNL தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் மங்களம் பொங்கட்டும்!
தைப்பொங்கல் நன்னாளில், அனைவருக்கும் இனிய
தமிழர் திருநாள் மற்றும் 
தமிழ்புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!
இந்தப் புத்தாண்டில் விளக்கேற்றுங்கள்.
BSNL-ஐப் பீடித்துள்ளஇருள் விலகட்டும்!
ஒளி பரவட்டும், ஊழியர் வாழ்வு பிரகாசிக்கட்டும் !


நமது சின்னம் தீபம் !  வாக்களிப்பீர் FNTO-வுக்கே, வரிசை எண் 14-ல் !

முதல்முறை NFTE-க்கும் மும்முறை BSNLEU-வுக்கும் வாக்களித்தீர்கள்!
எட்டாண்டு காலத்தில் இழந்தவற்றை எண்ணிப் பாருங்கள்!
இம்முறை FNTO-வுக்கு வாக்களித்து வெற்றிபெறச் செய்யுங்கள்!

வெட்கங்கெட்ட துரோகிகள்

19-12-2010 அன்று கடலூரில் நடைபெற்ற மாநிலச் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் சிறப்புரையாற்றிய FNTO பொதுச்செயலர் தோழர் வள்ளிநாயகம், கடந்த காலத்தில் BSNLEU மற்றும் NFTE –யுடன் கூட்டணியில் FNTO –வுக்கு அகில இந்திய அளவில் ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்களைப் பற்றியும், எந்தச் சூழ்நிலையில் BSNLEU –வுக்கோ அல்லது NFTE –க்கோ ஆதரவளிக்காமல் FNTO தனித்துப் போட்டியிடுவது என்று கொல்கத்தாவில் நடந்த மத்தியச் சங்கச் செயற்குழுவில் முடிவெடுக்கப் பட்டது என்பது பற்றியும் விளக்கினார். அந்த மத்தியச் செயற்குழுவில் தோழர்கள் P.ஆண்டியப்பனும் R.V.ஜெயராமனும் கூட்டணி பற்றிய தங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்தனர். ஆனாலும், ஜனநாயக அமைப்பில் பெரும்பான்மைக் கருத்துக்கே முதலிடம் என்ற அடிப்படையில், வேறெந்தக் கூட்டணியிலும் இடம்பெறாமல் FNTO தனித்துப் போட்டியிடுவது என்ற மத்தியச் செயற்குழுவின் முடிவைச் செயலாக்குவது நம் ஒவ்வொருவரது கடமை என்றும் எடுத்துரைத்தார். பொதுச்செயலரின் கருத்தை அனைத்து மாநிலச் சங்க நிர்வாகிகளும் மாவட்டச் செயலாளர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட வேளையில், தோழர்கள் P.ஆண்டியப்பனும், R.V.ஜெயராமனும், G.K.செளந்தர்ராஜனும் ஜெயிக்கும் சங்கத்துடன் கூட்டணி வைக்கவேண்டுமென்று வலியுறுத்தினர்.
தற்போது, பெட்டியைவிட்டு பூனைக்குட்டி வெளியே வந்துவிட்டது. அம்மூவரும் சேர்ந்து கடலூரில் அரங்கேற்றிய நாடகம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. அவர்கள் FNTO-வை விட்டு விலகி, புதுச் சங்கம் அமைத்திருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். ஜனநாயக நாட்டில் யாரும் எப்படியும் புதுக்கடை போடலாம், தப்பில்லை. ஆனால் என்ன நடந்திருக்கிறதென்றால், எதிர்வரும் தேர்தலில் BSNLEU-வுக்கு முட்டுக்கொடுப்பதற்காக தனிச்சங்கம் ஆரம்பித்தவர்கள், நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மைத் திறமுமின்றி FNTO என்னும் பெயரிலேயே ஒட்டிக் கொண்டுள்ளார்கள். இது, தேர்தலில் FNTO உறுப்பினர்களை முடிந்தவரை குழப்ப வேண்டுமென்ற அவர்களது கீழ்த்தரமான குறுகிய புத்தியையே காட்டுகிறதன்றி வேறில்லை. ஆனாலும், தலைமையின் மீது நம்பிக்கையும் சங்கத்தின்பால் விசுவாசமும் கொண்ட FNTO தோழர்களை, BSNLEU-வின் கைக்கூலிகளாகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்தத் துரோகிகளின் மாய்மால பொய்பிரச்சாரங்கள் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது. FNTO-வைச் சீரழிக்க நினைக்கும் சிறுமைப் புத்தி கொண்ட இந்த ஆண்டிக்கூட்டத்தின் எண்ணம் ஈடேறாது.
தார்மீக அடிப்படை என்னவென்றால், ஒரு சாதாரண உறுப்பினர்கூட வேறு சங்கத்துக்குத் தாவும்முன்போ அல்லது தனிச்சங்கம் காணும்முன்போ ராஜினாமா செய்துவிட்டுப் போவதுதான் மரியாதை. ஆனால் இவர்கள் மத்திய/மாநில/மாவட்டச் சங்கப் பதவிகளை ராஜினாமா செய்யவுமில்லை, பொறுப்புக்களையும் கணக்குகளையும் முறையாக ஒப்படைக்கவுமில்லை. தோழர் P.ஆண்டியப்பன் 15 நாட்களுக்கு முன்பே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக ஒரு இணையதளம் புணைந்திருந்தது. ஆனால் இன்றுவரை, அவரது ராஜினாமா கடிதம் மாநிலத் தலைவருக்கோ, மாநிலச் செயலருக்கோ அல்லது மத்தியச் சங்கத்துக்கோ கிடைக்கப் பெறவில்லை. ஆக, அது வடிகட்டிய பொய் என்பது தெரிந்துவிட்டது. ஊழியர்கள் நலன் காக்க என்ற போர்வையில் ஏதோ சிலபல சலுகைகளுக்காகவும் தத்தமது சுயநலன்களைக் காக்கவும் தனிச்சங்கம் கண்டவர்கள், அச்சங்கம் காணுமுன்பே எந்தெந்த நிர்வாகிகள் ராஜினாமா செய்தார்கள் என்பதையும் அந்த இணையதளத்தில் ஏனோ வெளியிட இயலவில்லை போலும்; வெட்கங்கெட்ட துரோகிகள்.
வாக்களிப்பீர் FNTO-வுக்கே, வரிசை எண் 14-ல், தீபம் சின்னத்தில் !

Wednesday, January 12, 2011

President Thomas John at Chennai election compaign

Our President Sri Thomas John addressed the election compaign at two meetings at Chennai. Members enthusiastically gathered in the meeting. Sri Lingamoorthi, Joint General Secretary and Circle Secretary Chennai telephones and Sri Rayapuram Mano also addressed.