FNTO CHQ

FNTO CHQ
News from Headquarters
தேசிய சங்க செய்திகளையும் தொலைதொடர்புத் துறை செய்திகளையும் இயன்ற அளவு தமிழில் அளிக்க காரைக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து ஒலிக்கும் முரசு இது.

Friday, December 21, 2012

Railway order : Grant of financial upgradation under MACP Scheme-Clarification regAn another clarification order has been issued by the Railway Board to its employees regarding the Grade Pay would be admissible under MACP to an employee holding feeder post in a cadre where promotional post is in the same Grade Pay. The nodal department of the Union Government, DOPT has informed the the financial upgradations under ACP/MACP Schemes cannot be to higher Grade Pay than what are be allowed to an employee on his normal promotion...
 
The Railway Board order has been reproduced and given below for your consideration...
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
Railway Board


S.No.PC-VI/307
No.PC-V/2009/ACP/2
RBE No.142/2012
New Delhi, dated 13/12/2012
The General Manager/OSDs/CAO(R)
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)
Sub:-Grant of financial upgradation under MACP Scheme-Clarification reg.
References have been received from Zonal  Railways seeking clarification as to what Grade Pay would be admissible under  MACP Scheme to an employee holding feeder post in a cadre where promotional post is in the same Grade Pay. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel & Training (DoP&T), the nodal department of the Government on MACP Scheme and it is clarified that ACP/MACP Schemes have been introduced by the Government in order to mitigate the problems of genuine stagnation faced by employees due to lack of promotional avenues.
Thus, financial upgradations under ACP/MACP Schemes CANNOT be to higher Grade Pay than what are be allowed to an employee on his normal promotion. In such cases financial upgradation under MACP Scheme would be granted to the same Grade Pay.
This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
Hindi version is enclosed.
(N.P. Singh)
Dy. Director/Pay Commission-V
Railway Board

Sunday, December 16, 2012

Do you agree?

This is a report from staff corner. Do you agree with this report


Unknown virtues of new pension scheme

The Central government has made it compulsory, the New Pension Scheme (NPS) for its employees, who have joined service after April 1, 2004. It went operational in 2008-09. National Pension System (NPS) is an initiative of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), the apex body established by Government of India to regulate and develop the pension sector in India. NPS has been extended to all citizens of India with effect from 1st May 2009. 

The NPS offers very flexible investment options for the subscribers. A subscriber can invest into government security (up to 100 per cent) or corporate bonds (up to 100 per cent) and equity up to 50 per cent (only Nifty or Sensex). The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) regularly monitors the performance to prevent risky investments. The process for withdrawal on retirement at 60 years of age is ‘market-proof’ as it gives the option to withdraw in lump sum or on deferred basis over 10 years. The total cost of administration of the pension account from the subscriber’s perspective is among the cheapest in the world. But these virtues are largely unknown to the public.

Since 2009, over three million pension accounts have been opened with total accumulated pension wealth of around Rs 21,000 crore. Out of this, the pension wealth accumulated under the voluntary scheme is less than Rs 150 crore (about 60,000 accounts) vis-a-vis pension wealth of government employees of Rs 20,850 crore. Clearly, policy initiatives are required for encouraging voluntary subscription.

PFRDA appointed the Committee to Review Implementation of Informal Sector Pension (CRIISP) to review the implementation of NPS. The committee identified that under the unbundled structure, no intermediary owns up the responsibility for marketing. While the committee examined the role of all intermediaries in the structure, it did not examine the role of government as a stake holder. As the pension wealth accumulation grows, government can seek funds from pension funds for infrastructure development and social sector planned expenditure. The success of NPS will partially relieve the government’s social security burden.

There is also a need to raise the awareness about the tax benefits of the scheme for employers, HR professionals and employees to motivate them to participate in it.

PFRDA introduced the ‘NPS for corporates’ scheme under which the corporate is the nodal point to offer NPS facility and will be responsible for collection of subscriptions as part of salary administration. The Income Tax Act allows 100 per cent of employer’s contribution to employees’ pension fund under NPS subject to a maximum of 10 per cent of salary of employees. A mere reallocation from the ‘cost to the company’ towards contribution to the pension scheme helps employees get substantial tax benefits plus systematic retirement savings.

The pension wealth accumulated under NPS will be available for withdrawal only at the age of 60 years, unlike other types of long-term savings. The government may create tax incentives around this USP of assured accumulation of pension wealth and attract them towards systematic pension savings. There is a need for offering exclusive additional deduction besides the current 80 CC options to encourage wage earners to participate in the NPS.

An awareness campaign on old-age financial security and NPS needs to be taken up, as today’s demographic dividend will become a demographic burden 20 years later.

Thursday, December 13, 2012

One million employees took part in the 12-12-12 strike


Nearly Ten lakhs Central Government employees took part in the one day token strike today, the 12th December, 2012 on the call of the Confederation of Central Government employees and workers, paralyzing the governmental functions in various departments throughout the country. The strike was to protest against the continued efforts of the Government to enact the PFRDA Bill, whereby the existing defined benefit pension of Government employees is sought to be converted into a defined contributory pension scheme. Every reason, the Government advanced at the time of the introduction of the new scheme is found to be incorrect and misleading by the Experts Committee set up by the Government itself.

Besides, the employees had been demanding wage revision by setting up the 7th Central Pay Commission, filling up large number of vacant posts, regularization of the service of Grameen Dak Sewaks/Casual/daily-rated workers, revival of the negotiating machinery i.e. JCM, removal of restrictions on compassionate appointments, introduction of Public Distribution system to arrest the ever increasing prices of essential commodities, stoppage of outsourcing, contractorisation, privatization etc. 

As per the report received the strike was total in Assam, Tripura, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Tamilnadu, Kerala, Chattisgarh, Jharkhand and beyond 80% in Maharashtra, Karnataka, U.P. Bihar, and about 60% in other States. The Postal, Income tax, Groundwater Board departments came to a grinding halt in all States, as the offices could not be opened at all. In Income tax Department, the promotee officers also joined the strike paving way of a complete closure. Many establishments of Atomic Energy, Printing and Stationery, Defence accounts, Medical Depots, Audit and Accounts Departments, Civil Accounts, CGHS, Indian Bureau of Mines, Directorate of Marketing Inspection, Geological Survey of India, Archaeological and Botanical Survey of India etc. remained closed. 

The organizers of the Strike have asserted that they will make the general strike of workers slated for 20th and 21st February, 2013 a grand success by enlisting participation of all sections of the Central Government employees. 

The Confederation will strive to organize an indefinite strike in pursuance of the 15 point charter of demands in 2013 if no settlement is brought about by the Government by then.

Monday, November 12, 2012

Happy Deepavali

deepavali
உழைப்பவர் வாழ்வில் ஒளி பெருகட்டும்!

பிஎஸ்என்எல்லைப்பீடித்திருக்கும்இருள் அகலட்டும்!

துரோகிகள் கூட்டம் ஓடட்டும்!

உழைப்பவர் நலன் காக்க உண்மையாகப் பாடுபடுபவர் யார் என்ற தெளிவு பிஎஸ்என்எல் ஊழியரிடம் பிறக்கட்டும்
.
இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!
Wish you all a happy deepavali

Friday, October 26, 2012

16-10-2012: MEETING ON NEW RECOGNITION RULES


As per the directions of Chief Labour Commissioner (Central), the BSNL Management convened a meeting of all BSNL Unions on 16-10-2012 regarding framing of BSNL’s own recognition rules. Committee of BSNL Officers headed by PGM (SR) lead the meeting.

Nine unions including NFTE, FNTO gave a joint suggestion for recognizing multi-unions in BSNL scoring more than five percent of votes. (Copy of letter attached) .

BSNLEU also agreed for multi unions and proportional representation. However, they suggested for 15% minimum votes. One union proposed that the union scoring 51% and above only shall be recognized. As usual, the TEPU’s and BSNL MS’s stand was that “no change is needed”. However, they were also asking for minimum trade union facilities to all applicant unions. As in the present set–up there is no provision for minimum facilities to all applicant unions, codifying a new recognition rule is unavoidable and if they need minimum facilities they have to change their stand.

Management may fix another meeting shortly to discuss further. FNTO was represented by S/Shri Thomas John K, All India President & K.Jayprakash, GS FNTO.

Monday, October 1, 2012

Congrats

We are extremely glad that our dear Divisional Secretary Karaikkudi SSA, 
Sri G. Muthukumaran 
has been selected for the Vishist Sanchar Seva Pathak award for Executives category I for the year 2012.  We congratulate him. He is an admired trade unionist but at the same time devoted much time for the department's works despite his health issues. His sincere dedication has brought this award to him. We all are proud to be a soldier under our able and efficient captain.
On behalf of the circle union, Sri D. Chandrasekar, CS, extends his congratulations to Sri Muthukumaran.

Friday, September 14, 2012

அடுத்த TTA தேர்வு - 06/01/2013 - Next TTA Exam

2011-ம் ஆண்டுக்குரிய காலியிடங்களுக்கான TTA பதவி உயர்வுத் தேர்வு உத்தேசமாக, எதிர்வரும் 06/01/2013 அன்று நடைபெறுமெனத் தெரிகிறது. இத் தேர்வில் தவறான விடைகளுக்கு மதிப்பெண்கள் குறைக்கப் படுமெனவும் தெரிகிறது.

The date of next examination for promotion to the cadre of TTA has been tentatively fixed as 06/01/2013 for the vacancies of the year 2011. Negative marks will be given for the wrong answers in this exam, it is learnt.

Wednesday, September 12, 2012

TTA Training classes

Two batches of training class for TTAs will commence from 17-09-2012 at CTTC, Meenambakkam Chennai and another class will commence from 24-09-2012
At RTTC, Maraimalai Nagar Two training classes will commence from 01-10-2012.
And one more training class will commence at CTTC Chennai after a Sr. T.O.A training class, currently conducted, is completed.
 
 

Friday, August 31, 2012

78.2% IDA merger for pensioners?

In all the websites of BSNL unions, news about BSNL Board approving 78.2% merger of IDA is being flashed.  

Some how or other all the unions had not brought to light DOT's objection to including pensioners in the strike agreement by BSNL. 
Read the strongly worded DOT's letter to BSNL

DOT Letter No 40-09/2012-Pen(T) Dated 23rd July 2012 to CMD BSNL
Reference is invited to your letter NO BSNL/7-4/SR/2012 dated 13th June, 2012.
2. As per the copy of your agreement, it is noted that you have made an agreement regarding applicability of fitment benefit @ 78.2% w.e.f. 1-1-2007 to the pensioners also.
3. In the above connection, it is stated that the pension to the BSNL absorbees is being paid under Rule 37A of CCS (Pension) Rules, 1972 by the Govt. of India from its consolidated Fund. As such, BSNL has no power to make any commitments regarding pension. It may kindly be noted that for any commitment made by BSNL without Govt. approval, BSNL alone will be held responsible. Accordingly you are advised to withdraw the commitment mentioned in para 2 above.
K S Dahiya,
Under Secretary to Govt. of India.

Our Circle Secretary and AGS NUBSNLW-FNTO, Sri Chandrasekar has sent a befitting rejoinder to DOT which is reproduced below


REJOINDER

                                                                                                                              20/08/2012

Sub:-    Merger of 78.2% IDA with basic pension or pay-strike agreement by the BSNL with unions.

Ref:-    DOT-ND letter No.: 40-09/2012 – Pen(T) dated 23/07/2012  

Apropos to the DOT’s letter cited above the following are submitted.

1)        Even though the BSNL absorbed DOT employees are paid pension under Rule 37-A of CCS (Pension) Rules 1972, their pension / family pension is calculated and determined in accordance with other provisions of the said rule only. Rule 37-A is only an enabling provision to extend the Government pension to the BSNL employees absorbed in BSNL to be paid from the Government fund.

2)        Their pension from 01/01/2007 has been revised for pre-2007 retirees in accordance with the formula as suggested by the BSNL at par with the pay revision of serving employees of BSNL as on 01/01/2007.            This formula itself is inferior to that of Central Government employees, in which case the additional DA drawn an account of merger of 50% DA from 01/04/2004 has also been taken into account for revision of pay as well as pension.            But for revision of pay or pension in BSNL, the above benefit is not given even though the Government has issued orders to merge 78.2% IDA with pre-revised basic pay instead of 68.8%. In all other PSUs only78.2% IDA has been taken into account for revision of pay from 01/01/2007. Now this has been set right by the BSNL in the strike agreement.

3)        While revising the pension of pre-2007 retirees, the DOT should have merged 78.2% IDA with basic pension instead of 68.8% as the agreement entered into with the unions for 68.8% IDA merger will be binding on the serving employees only and not for pensioners. So the DOT, while revising the pension of pre-2007 retirees should have added 78.2% IDA and not 68.8% IDA as per the DPE/Govt. orders. As this has been done as per the suggestions of the BSNL, by the DOT, now the DOT should accept the commitment made by the BSNL in the strike agreement and should not try to avoid responsibility to rectify the mistake already done.

4)        It may also be noted that the percentage of the fitment benefit for revision of pay as well as pension given to the Central Government employees is 40% whereas the same has been fixed as 30% for PSU employees and BSNL absorbed DOT employees. Thus their pension is further eroded by 10%. This itself is discriminatory and this agreement is an opportunity to the DOT to remove the same atleast now. Therefore, the DOT should not shirk its responsibility by asking the BSNL to withdraw the commitment in the agreement with the unions.            We hope that good sense will prevail upon DOT to remove the injustice done to the BSNL employees and pensioners atleast now to avoid further labour unrest in the BSNL.
(D. Chandrasekaran)Asst. General Secretary &Circle Secretary, NUBSNLW (FNTO), TN Circle

Note:            We request that,            The Honorable Minister for communication and IT and the Department of Pension and Pensioner welfare, GOI may also kindly look into this matter in this regard.


Let us hope that DOT will act according to the orders of Government of India and approve 78.2% merger for pensioners also along with the serving employees. 

Saturday, August 25, 2012

வருந்துகிறோம்

சிவகங்கைக் கிளையின் முன்னாள் செயலர் ( தற்போதைய JAO Madurai) தோழர்  திரு இரவியின் தந்தையார் இன்று இயற்கைஎய்தினார்.திரு இரவி மற்றும் அவர் குடும்பத்தாருக்கு காரைக்குடி மாவட்ட சங்கத்தின் சார்பில் ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Friday, August 24, 2012

வருந்துகிறோம்

Our Tamilnadu Circle President Sri Wahab's 95 years old mother passed away and burial took place on 23rd August at Chitrapatti near Thuraiyur.

The circle union conveys its condolences to Sri Wahab. May the soul rest in peace.

Thursday, August 16, 2012

KR CentenarySri A.Somasundaram, a senior most leader and a very close associate of Sri KR and his family friend elaborates on the great qualities of Sri KR
Please click the play button to listen . You will be shocked to know that our leader Sri KR was arrested and shackled -- not by the British government but by the Independent Indian Government-- for leading a trade union struggle. 
Podcast Powered By Podbean

Monday, August 13, 2012

Will it attract the subscribers?

NFTEVELLORE reports 

"12.08.2012 new
BSNL plans revamp of landline services; to invest Rs 400 crore: "We have started process of converting all our exchanges in to NGN (Next Generation Network) exchanges. This will bring to landlines all facilities that are currently available on mobile phones like video calling, call transfer, directory among others," BSNL Chairman and Managing Director R K Upadhyay said."

But without setting right the outdoor plant, will these upgrades bring any desired results?
BSNL HQ quite often reports that enough material is available for repairing the outsoor plants. But almost all over India, every SSA says no cable, drop wire or even telephone instrument is available. Any fault remains unattended for weeks together. Unless otherwise attention is paid to this how can a modernisation of indoor equipments will change the present mood of subscribers drifting away from BSNL?

Sunday, August 12, 2012

Our leader Sri KR’s centenary celeberations at Karaikkudi

 

 

DSC05305Sri Kanaka Soruban’s article in the souvenir released on the occasion of Sri KR’s centenary celberations at Karaikkudi on 11-8-2012 is here. After reading the article, please click on the play button in the podcast below to listen to Sri Soruban, “Guruji” as he is affectionately called by the senior leaders. narrating his experience with Sri KR.

KR--SK

Our Veteran leader Sri KR’s centenary celeberations

DSC05294

 

DSC05296

இந்திய தபால் தந்தி தொலைபேசி வரலாற்றில் முத்திரை பதித்து அந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக அதன் ஆணிவேராகத் திகழ்ந்து மறைந்த நமது பாசமிகு தலைவர் திரு கே.ராமமூர்த்தி அவர்களின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா தமிழ்மாநில தேசிய சங்கத்தின் சார்பில் காரைக்குடியில் இன்று 11-8-2012 அன்று மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. தியாகமே வாழ்வாக அமைந்த அந்தப் பெருமகனாரின் நினைவாக காரைக்குடி மாவட்ட சங்கம் காரைக்குடி அரிமா சங்கத்துடன் இணைந்து இரத்த தான முகாம் ஒன்றுக்கும் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.விழாவின் சிறப்பு அம்சமாக அமைந்தது. அரிமா சங்கத்தாரும், அரசு மருத்துவ மனை மருத்துவருமே வியந்து பாராட்டுகிற அளவில் 29  தோழர்கள் இரத்த தானம் செய்தார்கள். தமிழ் மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் சுமார் 350க்கும் மேற்பட்ட தோழர்கள்  ஒப்பாரும் மிக்காரும் இன்றி விளங்கி, தபால் தந்தி ஊழியர்களின் வாழக்கை மேம்பாடே தன் சுவாசமாகக் கொண்டு உழைத்திட்ட அமரர் திரு கே.ஆர் அவர்களைப் போற்றிப் பாராட்டிய இந்த இனிய விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

DSC05300இது எங்கள் தலைவனுக்கு எடுக்கும் விழா, எங்களுக்கு என்ன வயதானால் என்ன, எங்கள் உடல்நிலை எப்படி இருந்தால் என்ன வந்து அவரைப் போற்றுவது எங்கள் கடமை என்று வயதில் முதிர்ந்த தோழர்கள் குருஜி கனகசொரூபன், சோமசுந்தரம், சையது அலி, ஏ.கிருஷ்ணமூர்த்தி, காரைக்குடி ஆண்டியப்பன் மதுரை பி.எஸ்.எஸ் ஆகியோர் வந்திருந்து சிறப்புரை ஆற்றினர். ஏற்றமிகு என் தலைவனுக்கு ஒரு விழா என்றால் எந்தக் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளும் அடங்காது வந்து அவரைப் போற்றுவேன் என்று வந்து சிறப்பித்த நமது முன்னாள் பேராண்மைச் செயலர் திரு ஆர்.வெங்கட்ராமன், இன்று ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைத்தாலும் பரவாயில்லை அன்று தன் வழிகாட்டலாலே பாய்ந்தோடிக் காரியம் சாதிக்கவைத்து அவையில் முந்தியிருப்பச் செய்த அந்த ஒப்பற்ற தலைவனைப் போற்றி நன்றி சொல்ல வருவேன் என்று வந்த திருச்சி மீனாட்சி, ஊழியருக்கு உழைக்க உத்வேகம் கற்றுக் கொடுத்தவரை நினைவுகூர வந்த லிங்கமூர்த்தி, கோவை டி.வி. கிருஷ்ணன், முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் தேவராஜன், அன்புத் தலைவர் கே.ஆர் அவர்களால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு பல நேரங்களில் அவருக்கே ஆலோசனைகள் தரும் அளவுக்கு உயர்ந்த தமிழ் மாநிலச் செயலர் சந்திர சேகரன், விழாவுக்குத் தலைமையேற்ற மாநிலத் தலைவர் திருச்சு வஹாப் என வந்திருந்த அனைவரையும் அன்புடன் காரைக்குடி மாவட்டச் செயலரும் விழாப் பொறுப்பாளருமான தோழர் முத்துக்குமரன் வரவேற்றார். வரவேற்புரையை இங்கே கேட்கலாம்.

 

அதன்பின் விழா மிகச் சிறப்பாகத் தொடங்கி  தலைவர் கே.ஆர் அவர்கள் பற்றி அறிந்திராத பல செய்திகளை வந்திருந்த பெரியவர்கள் அவையோர் அனைவரும் அறிந்து உணர்ந்து ஆனந்தப் படுகிற வகையில் சிறப்புரை வழங்கினர்.

நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமாக தலைவர் திரு கே.ஆர் அவர்களைப் பற்றி அவருடன் மிக நெருங்கிப் பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகளுடன் ஒரு சிறப்பு மலரை முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் தேவராஜன் வெளியிட இராமநாதபுரம்  இரகுவீரதயாள் பெற்றுக் கொண்டார்.

தலைவர்கள் ஆற்றிய அற்புதமான சிறப்புரைகள் நாளை முதல் தினமும் இங்கு வெளியாகும். அதற்கு முன், அனேகமாக இந்திய தபால் தந்தி இயக்கத்தின் வரலாறு என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் அமைந்துள்ள இந்த சிறப்பு மலரை இங்கு படிக்கலாம்.

கிளைச் செயலர்களுக்கு ஒரு அன்பு வேண்டுகோள். இதை அச்சிட்டு தினம் ஒரு பக்கமாக தகவல் பலகையில் வெளியிடுங்கள். நம்மைப் பற்றியும் தலைவர் கே.ஆர் அவர்களைப் பற்றியும் உண்மை உணராத மாற்றுச் சங்கத்தாரின் பொய்களிலே மயங்கிக் கிடக்கும் பல தோழர்களுக்கு அது விழிப்பூட்டும்.

KR

Sunday, August 5, 2012

Trichy follows Cuddalore

Our Circle secretary reports

17 members joined FNTO in Trichy SSA from various unions, including BSNLEU (5), NFTE (3), TEPU (4), others (5).
Hearty welcome to all.

Friday, August 3, 2012

Realisation dawns at Cuddalore

Circle Secretary Sri D. Chandrasekar informs

13 new members joined FNTO today at Cuddalore in the presence of our Circle secretary, Joint Circle Secretary, Circle treasurer,Circle Vice president and Asst. Circle secretary. 10 are from Andi's union and 3 from NFTE.

We welcome those comrades who have realised the truth and joined with us. We hope others will also think and decide. 

Friday, July 20, 2012

Mobile Banking


BSNL Partners SBI To Offer 

mobile banking Solution
State owned telecom operator, BSNL, has partnered with State Bank of India (SBI) to launch its mobile baking services via the ubiquitous USSD (unstructured supplementary service data) mobile platform, reports Telecomtalk. It is not clear as to which company is providing the technology support for the service.
All BSNL users, postpay and prepay, who have an SBI account can use mobile banking which supports all major banking transactions including Money Transfer, Mobile to Mobile Fund Transfer, Balance Inquiry, Mobile Top-Up/Recharge, Mini Statement, Checkbook issuance, Prepaid Mobile Recharge and Postpaid Bill payment, and will cost Rs. 15 per month for unlimited number of transactions. The service will be work over USSD, which is also used by mobile operators to carry out mobile balance and validity requests for prepaid mobile subscribers, as well as for service activation and deactivation requests.
We feel that SBI should make the service truly ubiquitous by introducing it on other mobile networks, across India, since it’s one of the biggest nationalised banks. USSD is definitely more convenient as it does not require mobile data connectivity, however, it does not work on CDMA based phones. So we feel that a mix of USSD, SMS and mobile apps should be offered by banks as media for mobile banking.
How It Works


- To use the service, users need to sign-up for Mobile Banking, with SBI.To register for the service with the bank, users need to send an SMS <MBSREG> to 9223440000 to get a User ID and MPIN . The system will reply with a user-id & default password(MPIN). It should also be noted that the customer has to submit an application for mobile banking in the SBI branch.- Following the registration, existing BSNL users can dial *595# on their mobile handset to view the menu and then enter special character * to subscribe to the service or 1 to unsubscribe to the service.- The system will then follow with a confirmation request on which users need to enter the suitable number option.  Subscribers will be able to view account balance, get mini statements, do Fund Transfer, change MPIN or recharge their mobile account. Apart from that, they will also receive confirmation messages regarding successful transactions over USSD.

Previously, SBI offered State Bank FreedoM, a Mobile Banking Service over a native mobile application that required EDGE/GPRS connection on users’ mobile device.

Thursday, June 7, 2012

தர்ணா மற்றும் வேலைநிறுத்தம் - FNTO-வின் கோரிக்கைகள்


FNTO-வின் போராட்ட அறைகூவல்
06-06-2012 : தர்ணா போராட்டம்
     13-06-2012 : ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்தம்


கோரிக்கைகள்


1.    தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச சிரமமும், நிர்வாகத்துக்கு அதிகபட்ச நன்மையும் அளிக்கக் கூடிய வகையில் “மாற்றல் கொள்கை”யைத் திருத்தியமைத்தல்.
2.    அனைத்து கேடர்களும் பயன்பெறும் வகையில் பதவியுயர்வுத் திட்டத்தை (NEPP) மாற்றியமைத்தல்.
3.    DPE வழிகாட்டுதல்படி 1-1-2007 முதல் 78.2% அகவிலைப் படியை இணைத்து ஊதியத்தைத் திருத்தியமைத்தல். தொடர்ந்து, இதர படிகளையும் மாற்றியமைத்தல்.
4.    அமைச்சர்கள் குழுவின் பரிந்துரைப்படி Sr.TOA-களுக்கு EDP திட்டத்தை அமல்படுத்தல்.
5.    DOT/DOPT அறிவுரைப்படி Senior Accountant-களுக்கு 2-வது ACP திரும்பக் கொடுத்தல்.
6.    ஆறாவது ஊதியக்குழுவில் Postman-களுக்கு உயர் ஊதியம் வழங்கப் பட்டதைத் தொடர்ந்து, Lineman-களுக்கும் Postman-களுக்கு இணையாக ஊதியத்தை மாற்றியமைத்து, Telecom. Mechanic-களுக்கு உயர் ஊதியம் வழங்கல்.
7.     NEPP பதவியுயர்வுத் திட்டத்தில் TTA-களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியைக் களைதல். அதாவது,  1-10-2000 முதல் TTA-களுக்கு வழங்கப்பட்ட உயர் ஊதிய மாற்றத்தை NEPP திட்டத்தின் கீழ் முதல் பதவியுயர்வாகக் கருதக் கூறும் உத்தரவை ரத்து செய்தல்.
8.    2007-க்குப் பிறகு பணியமர்த்தப்பட்ட TTA-களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கு இணையாக 30% ஊதிய நிர்ணயப் பலன்களைத் தருதல்.
9.    முதல் ஊதிய மாற்றத்தின் போது ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளை (Pay anomaly) உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பின் படி FR-ல் உள்ள விதிகளின் அடிப்படையில் களைதல்.
10.  இரண்டாவது ஊதிய மாற்றத்தின் போது ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளை (Pay anomaly) களைய, ஆண்டு ஊதிய உயர்வை முன்தேதியிட்டு (stepping up) வழங்குதல்.
11.  2007-க்கு முன்பு ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் 78.2% அகவிலைப் படியை இணைத்து ஓய்வூதியத்தைத் திருத்தியமைத்தல்.
12.  கருணை அடிப்படை நியமனங்களுக்கான அதிகாரத்தை மீண்டும் CGM-களுக்கு வழங்கல்.
13.  Sr.TOA மற்றும் TTA-க்கள் பதவியுயர்வு பெற JTO போட்டித் தேர்வை உடனே நடத்துதல்.
14.  பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து Telecom. Mechanic-களும் TTA 40% தேர்வு எழுத அனுமதித்தல்.
15.  Telecom. Mechanic காலிப் பணியிடங்களில் RM மற்றும் GR-D-களை நியமித்தல்.
16.  செயல்திறனை அதிகரிக்கும் விதத்திலும் ஊழலைத் தடுக்கும் விதத்திலும், பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு காண்ட்ராக்ட் முறையை ஒழித்துவிட்டு, ACE-3 பில் முறையை மீண்டும் செயல்படுத்துதல்.
17.  முன்தேதியிட்டு NE-12 ஊதிய விகிதத்துக்கு உடனடியாக உத்தரவு வெளியிடுதல்.
18.  சிவில் பகுதி ஊழியர்களுக்கு ஆளெடுப்பு விதிகளை மாற்றி, கேடர் சீரமைப்பை அமல்படுத்தல்.
19.  VRS திட்டத்தைக் கட்டாயமாக்காமல், பயனளிக்கும் வகையில் பேசித் தீர்த்தல்.
20.  Medical Allowance, Leave Encashment, LTC ஆகியவற்றை மீண்டும் வழங்கல்.
21.  GSM, தொலைபேசிக் கருவிகள், மோடம், கேபிள், OFC மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளுக்குத் தேவையான இதர உபகரணங்களையும் தாமதமின்றிக் கொள்முதல் செய்தல்.
22.  தேசியச் சங்கத்துக்கு அங்கீகாரம் / குறைந்தபட்ச தொழிற்சங்க உரிமைகளை வழங்குதல்.

Wednesday, May 2, 2012

தமிழ் மாநிலச் சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள்


மாநிலத் தலைவர் :                           தோழர் M.அப்துல் வஹாப், CSS, திருச்சி
மாநில செயல் தலைவர் :                 தோழர் T.பிளோமின் ராஜ், TM, கோவை
மாநில துணைத் தலைவர்கள் :       தோழர் S.குருவன், TM, காரைக்குடி
                                                            தோழர் K.செல்லதுரை, TM, தூத்துக்குடி
                                                            தோழர் M.பூபதி, TM, கரூர்
                                                            தோழர் D.இராமலிங்கம், STS, விழுப்புரம்
                                                            தோழர் A.இராமமூர்த்தி, TM, தஞ்சாவூர்

மாநிலச் செயலாளர் :                       தோழர் D.சந்திரசேகரன், SA, வேலூர்
மாநில இணைச் செயலாளர் :         தோழர் S.சதாசிவம், SSS, புதுச்சேரி
மாநில உதவிச் செயலாளர்கள் :     தோழர் V.மோகன்குமார், SSS, CGM Office, சென்னை
                                                            தோழர் K.கருப்பசாமி, TTA சங்கரன்கோவில்
                                                            தோழர் K.வரதராஜன், CTS, ஈரோடு
                                                            தோழர் M.தேவராஜன், STS,பெரம்பலூர்
                                                            தோழர் P.கோவிந்தன், Sr.TOA,தர்மபுரி
                                                            தோழர் S.K.தீனதயாளன், CTS, மதுரை
                                                            தோழர் K.தனபதி, TS(O), திருப்பூர்
                                                            தோழர் K.இராமையா, STS, சிதம்பரம்
                                                            தோழர் G.அச்சுதானந்த், Sr.TOA, நாகர்கோவில்
                                                            தோழர் S.கிருஷ்ணமூர்த்தி, TM சிவகங்கை

மாநிலப் பொருளாளர் :                    தோழர் N.நீதிநாதன், சிவில் பகுதி, சென்னை
மாநில உதவிப் பொருளாளர் :        தோழர் S.பார்த்திபன், Sr.TOA, CGM Office, சென்னை

மாநில அமைப்புச் செயலாளர்கள்: தோழியர் R.சங்கரி தேவி, TM, திருவண்ணாமலை
                                                            தோழர் A.மனோகரன், TM, மதுரை
                                                            தோழர் J.அனந்தகிருஷ்ணன், TSO, சேலம்
                                                            தோழர் S.ராஜமன்னார், SSS, அருப்புக்கோட்டை
                                                            தோழர் N.குமார், TM, மண்டபம்


பப்ளிகேஷன் செயலாளர்
    :           தோழர் N.K.சாயிராம், CSS, CGM Office, சென்னை

Tuesday, May 1, 2012

மே – 1 : உழைப்பாளர் தினம்


உழைப்பின் பெருமையைப் பறைசாற்றும் விதமாகவும் தொழிலாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் விதமாகவும் மே தினம் உலகமெங்கும் கொண்டாடப் படுகிறது. பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்ற தொழிலாளர் உரிமைக்கான போராட்டங்களே தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப் படுவதற்கான அடிப்படையாக அமைந்த.

தொழிலாளர் தினமானது, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் மே மாதத்தின் முதல் திங்கள்கிழமையும் வேறு சில நாடுகளில் செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் திங்கள்கிழமையும் கொண்டாடப் பட்டாலும், பெரும்பாலான நாடுகளில் மே மாதத்தின் முதல் நாளன்றே கொண்டாடப் படுகிறது. இந்தியாவில் சென்னையில் தான் முதன்முதலில் 1923-ல் மெரீனா கடற்கரையில் தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப் பட்டது. அதன் நினைவாகவே சென்னை கடற்கரையில் உழைப்பாளர் சிலை நிறுவப் பட்டுள்ளது.

போராடிப் பெற்ற உரிமைகளை ஒவ்வொன்றாகத் தொழிலாளர்கள் இழந்துவரும் இன்றைய சூழலில், அவற்றை வென்றெடுப்பதற்கான உரிமக்குரல் இன்னும் ஓங்கி ஒலித்துக் கொண்டேதான் இருக்கும்.

கடமையைச் செய்வோம்!      உரிமைக்காகப் போராடுவோம்!!

அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும்
   தொழிலாளர் தின நல் வாழ்த்துகள்.

Monday, April 23, 2012

Tamilnadu Circle conference


Tamilnadu Circle Conference at Pondicherry:


FNTO Tamilnadu Circle Conference was held at Pondicherry on 21st and 22nd April 2012. 2 days conference was graced by the presence and special address of Hon’ble Chief Minister of Pondicherry Shri.N.Rangasamy, Honble Central Minister for Parliamentary Affairs Sri.V.Narayanasamy and Shri. P.Rajavelu Pondicherry Minister for Labour and Welfare. Sri. Mohammed Ashraf Khan CGM Tamilnadu, R.Marshal Antony Leo GM Pondicherry, Sri.K.A.Shenbagaraman President Chamber of Commerce, Shri.V.P.Sivakolunthu Managing Director Sapthagiri industries, Lakshmi Narayanan Reception Committee President, Sri.N.Soundara rajan MD Nalla industries were also participated and delivered greetings.
Sri. Thomas John K All India President, K.Jayaprakash General Secretary, S.Lingamurthy Joint General Secretary and K.Vallinayagam Former G.S participated and spoke on organization and staff issues. In the concluding session S/Sri. Abdul Wahab, D.Chandrashekar, S.Sadasivam and Neethinathan were elected as Circle President, Circle Secretary, Joint Secretary and Treasurer respectively.More than 500 delegates and observes attended the conference with full vigour and participation. Sri. S.Sadasivam Reception committee General Secretary, Veerabadhran District Secretary Pondicherry. Nalliya Kodan Treasurer Reception committee and their team organized the conference in a grand manner.
K.Jayaprakash
General Secretary

Thursday, April 5, 2012

FNTO தலைவர் லாரன்ஸ் மறைவு


கண்ணீர் அஞ்சலி

FNTO-வின் முன்னணித் தலைவர்களில் ஒருவரான தோழர் சேவியர் லாரன்ஸ் இன்று (05/04/2012) காலை புதுச்சேரியில் காலமானார். தேசியச் சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடு பட்டு, தமிழகத்தில் FNTO இயக்கத்தைக் கட்டமைத்து, வலுப்பெறச் செய்தவர்களில் முக்கியமானவர் தோழர் லாரன்ஸ் ஆவார். நமது அன்புக்குரிய தலைவர் லாரன்ஸ் அவர்களின் மறைவுக்கு நமது கொடி தாழ்த்திய அஞ்சலியைக் காணிக்கையாக்குகிறோம்.


குறிப்பு: மறைந்த தலைவர் லாரன்ஸ் அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக, நமது தேசியச் சங்கத்தின் கொடியை மூன்று நாள்களுக்கு அரைக்கம்பத்தில் பறக்க விட வேண்டுகிறோம்.

Monday, April 2, 2012

வருந்துகிறோம்

முதுபெரும் தலைவர் திரு எல். நாராயணன் 1-4-2012ல் சென்னையில் காலமானார். திருச்சியில் பணியாற்றும்போது தமிழக தொலைதொடர்பு ஊழியர்களின் போர்வாளாக இருந்தவர். சங்கத்திற்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்தவர். அவருடைய இலாகா விதிமுறைகள் போன்ற பல நூல்கள் இலாகா சட்ட திட்டங்களை எளிதில் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் மிக எளிமையாக அமைந்தவை. அந்நாளில் அதிகாரிகள் அந்தக் கையேடுகளையே பெரிதும் விரும்பி அதனடிப்படையிலேயே நடவடிக்கைகள் எடுத்தனர். ஓய்வு பெற்றபின் பொது வாழ்க்கையில் நன்னைத் தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர். பாரதீய ஜனதாவின் தலைவர்களில் ஒருவரான திரு எல், கணேசன் இவரது தம்பி.

Friday, March 23, 2012

MOU between DOT and BSNL

MEMORANDUM

OF

UNDERSTANDING

Between

Department of Telecommunications

GOVT. OF INDIA

And

Bharat Sanchar Nigam Ltd.

For the Year 2012-13

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

PART-I

VISION / MISSION AND OBJECTIVES

 

VISION:

a)          Be the leading telecom service provider in India with global presence

b)          Create a customer focused organization with excellence in customer care, sales and marketing

c)          Leverage technology to provide affordable and innovative telecom services / products across customer segments

MISSION:

a)           Be the leading telecom service provider in India with global presence

·         Generating value for all stakeholders – employees, shareholders, vendors & business associates

·         Maximizing return on existing assets with sustained focus on profitability

·         Becoming the most trusted, preferred and admired telecom brand

·         To explore International markets for Global presence

b)          Creating a customer focused organization with excellence in sales, marketing  and customer care

·         Developing a marketing and sales culture that is responsive to customer needs

·         Excellence in customer service-”friendly, reliable, time bound, convenient and courteous service”

c)           Leveraging technology to provide affordable and innovative products/services across customer segments

·         Offering differentiated products/services tailored to different service segments

·         Providing reliable telecom services that are value for money

d)          Providing a conducive work environment with strong focus on performance

·         Attracting talent and keeping them motivated

·         Enhancing employees skills and utilizing them effectively

·         Encouraging and rewarding individual and team/group performance

e)           Establishing efficient business processes enabled by IT

·         Changing policies and processes to enable transparent, quick and efficient decision making

Building effective IT systems and tools

OBJECTIVES:

·                    To be the Leading Telecom Services provider by achieving higher rate of growth so as to become a profitable enterprise.

·                    To provide quality and reliable fixed telecom service to our customer and thereby increase customers confidence.

·                    To provide customer friendly mobile telephone service, with focus on Value added service and data services, of high quality and play a leading role as GSM operator in its area of operation.

·                    Strategy for:

                     I.        Rightsizing the manpower

                   II.        Providing greater customer satisfaction

·                    Contribute towards:

                     I.        Broadband customers base in India as envisaged in draft National Telecom Policy 2011.

                   II.        Providing broadband connectivity to 2.5 lakhs Village Panchayats as per Government policy

·        To leverage the existing infrastructure of BSNL for facilitating implementation of other government programmes and initiatives particularly in the rural areas.

To look for the opportunity of possible expansion of BSNL footprint globally by exploring international telecom developing markets such as Africa.

PART-II        

EXERCISE OF ENHANCED AUTONOMY AND DELEGATION OF POWERS

 

·                   BSNL exercises various powers delegated under Mini-Ratna Category-I Enterprise as and when need arises.

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION,

GOVT.OF INDIA

 

Government shall endeavor to assist BSNL in the following matters:

       i.                  Re-imbursement of deficit on account of commercially non-viable services.

     ii.                  Refund of upfront BWA spectrum License fee.

    iii.                  Issue of a soft loan which has been requested by BSNL for an actual loan of Rs. 15000 crores for 10 years with a moratorium of 5 years.

  iv.                  Center/State governments and PSUs should give priority to BSNL for their telecom service requirement.

     v.                  Pension Contribution is collected on the maximum of the scale in IDA instead of on actual pay drawn which is contrary to the procedure followed in respect of CDA scales.

  vi.                  Funding Support for VRS