FNTO CHQ

FNTO CHQ
News from Headquarters
தேசிய சங்க செய்திகளையும் தொலைதொடர்புத் துறை செய்திகளையும் இயன்ற அளவு தமிழில் அளிக்க காரைக்குடி மாவட்டத்திலிருந்து ஒலிக்கும் முரசு இது.

Saturday, December 28, 2013

78.2% IDA Merger Issue for Pensioners

 It is learnt that Department of Pensions & Pensioners Welfare has approved the DoT’s proposal for extending 78.2% IDA Merger benefit to the pensioners and now it may go to the Department of Expenditure.

Pension of MTNL staff cleared by the Union Cabinet

The Union Cabinet on Thursday cleared the long-standing issue of pension of around 43,000
MTNL employees that would cost the exchequer around Rs. 500 crore per year.

“The Union Cabinet today [Thursday] approved that the erstwhile all categories of employees
of the government absorbed in MTNL… may be given similar treatment in the matter of
payment of pensionary benefits as available to the absorbed employees of BSNL,” an official
statement said.

“Based on the approval… to the erstwhile government employees absorbed in MTNL who
have opted for combined pension in the same manner as in BSNL, necessary amendments…
will be issued and adjustments in respect of government pension liability previously
discharged by MTNL will be done within three months,” the note said.

Monday, December 23, 2013

BSNL Continues to Report losses, What Should be Next

Whether the staff of BSNL are serious about the status of their “mother”, the BSNL, some well wishers are worried and take pains to suggest several steps to make BSNL as a profit making company, knowing fully well they are telling to deaf ears. But any how the suggestions are worth considering and unions may analyse the points discussed and add them to their agenda for discussion with the management.

The article is some what lengthy but worth for patient reading and consideration. This appeared in www.telecomtalk.info

BSNL Continues to Report losses, What Should be Next? Our Analysis

by Chethan S on December 23, 2013 11:00 am | Analysis, Bsnl 20 comments

BSNL ProblemsBSNL has been reporting straight losses consecutively for four years now. Though, loss for last financial year (2012-13) of Rs. 7884 Cr was lesser than the loss in 2011-12 (Rs. 8851 Cr), it is reported that it would take few more years for BSNL to be profitable again.

While BSNL can get bailouts from Government like any ailing PSU, no amount of bailout would help in the longer run. A company of BSNL’s stature must look to build up revenues by virtue of its core strengths.

In this post we make efforts to note BSNL’s strengths and provide suggestions on how they can be leveraged to turn profitable in the long run.

BSNL’s Strengths
 1. People trust BSNL – The first and foremost thing, trust is really important for any company to gain and retain customers. BSNL is renowned for transparent billing, no hidden costs and minimal pesky marketing calls.
 2. Vast infrastructure – PAN India 3G network which is being expanded on aggressive note
 3. Government backing – many government schemes like rural broadband network get rolled out through BSNL. Now this can cause fund crunch if funds don’t reach on time but BSNL must take care to see that such things don’t happen!
 4. BSNL offices at prime locations in every town and city including metros

These core strengths must be effectively utilized inorder to turn profitable. We suggest following measures for improving things.

Improve customer care

When people trust a brand and avail their services, it is the brand’s responsibility to serve them in an efficient manner. BSNL ironically is currently well known for poor customer support. Any article from us on BSNL garners at least one negative comment about the poor support. Being a BSNL customer myself I have experienced this over the years. Some common experiences are:

 1. Long waiting times (even > 15 minutes) to talk to customer care executives and after an executive is reached the call gets put on hold or even disconnected suddenly
 2. Sub par communication skills of call center executives. Even after choosing English as communication language at IVR, they speak in local language. Quality of English is poor.
 3. Apart from tariff benefits I was never able to get satisfactory answers to queries. Most of the times I was asked to call after few hours with reasoning of server down.
 4. Fake assurances of issue would be solved in 24 hours, and they keep adding 24 hours thereafter even without registering a complaint – reasoning server down! Have experienced this both in Karnataka and AP. Last experience was some six months ago in AP.

Some aspects above have improved, particularly in Karnataka, but the situation remains largely same in other circles like AP. Having experienced this, I stopped calling customer care for matters like billing/recharge issues – used to take a top-down approach of calling top level officials.  Such approaches from multiple customers would not only hamper the work of top officials but also make the whole concept of call center useless. To make customers happy:

 1. BSNL must improve skill sets of customer care executives – lame excuses like server down are no more acceptable.
 2. Provide a website which works for logging complaints. Logged complaints must be addressed on time with timely updates till then. Read Online Recharge Woes with BSNL Portal
 3. Log on to social media – how about centralized twitter and facebook accounts for PAN India customers with a dedicated team who can escalate issues, call back customers and solve problems. Private operators do this in a good way. Though they appear to use bots sometimes, issues get solved within said time often.
 4. Provide modern means of support – like online chat system. In the age of instant messaging customers would certainly welcome this.
 5. A proper feedback mechanism to rate call center executives. Though an SMS comes after call, not sure if the responses are looked onto!
Improve marketing

First step towards marketing is having a good looking, up-to-date website. Though the main website was revamped, circle websites have dated (read 1990s) looks. The circle specific websites serve little purpose and given the little publicity they receive little customers know about their existence. The answer lies in the integration of all websites. BSNL can showcase themselves as one big brand. Merge all websites into one – circle specific, commerce (portal.bsnl.in) and customer care (selfcare portals – currently each zone has one). This is how private operators have it. This integration will make things easier – one team for maintenance, consistent look across sites, customers can be given unified login benefits.

The social media accounts meant for customer care can be used for brand building. Web advertisements, newspaper ads, outdoor hoardings are other avenues. Email marketing can be done, but this must be done very professionally – emails must not be sent everyday for instance. Again design matters here.

Leverage Core Strengths
Employees

Core strength of any organization is its employees. Employees can build or break a brand. So like every brand BSNL must make efforts to keep employees happy and also leverage them for building the brand. Inorder to motivate people to do more, an overhaul of HR policies like aligning them to modern corporate practices might be necessary – accelerated growth options, attractive perks, recognitions in the form of awards etc.

Almost everyone is on social media these days. Positive/informative posts from employees will certainly help BSNL build an identity amongst the net savvy public. This will also provide a sense of achievement and celebrity status to employees. Employee unions who are often considered as trouble makers by calling for strikes can be taken into confidence to talk about the brand. The word of mouth still remains a powerful medium in attracting people to make a choice. Imagine every employee bringing one new customer into BSNL family.

Avoid corruption: Linemen who are often contract employees must be trained not to demand money. While this does not happen everywhere they are still known to disrupt landline connections if not paid for their ‘services’(!). While it is possible to bring such issues to notice of higher officials, public generally do not go the extra mile or sometimes do not know whom to contact.

Infrastructure

One of the core strengths BSNL has is its vast infrastructure – telecom towers, fiber optic network, buildings in prime locations. This infrastructure can be smartly encashed. Some of these are already being done, but those arrangements can be increased.

 1. Tower sharing agreements with other cellular operators – BSNL is in a unique position here as they probably own a large share of cell towers in rural areas. Though this may lead to an opinion that BSNL would lose customers that can anyway happen. Private operators who are generally aggressive will set up towers independently!
 2. Routing other network traffic through BSNL’s vast fiber optic network
 3. Buildings in prime locations can be leased out for commercial purposes. Recently AP BSNL floated EOI notice for installing ATMs at BSNL office premises.
Revenue Generation
 1. Concentrate on Enterprise segment – happy enterprise customers can bring in big revenues. BSNL has necessary capabilities to provide end-to-end enterprise solutions in the form of attractive tier wise offerings (small, mid, large, very large segments). Primary enterprise need is dedicated full-time support which any telecom service provider must provide.
 2. While increasing tariffs is an option, attractive tariffs are the one which makes the difference – this is good for individual customers.
 3. Concentrate on improving data network – BSNL already has the base ingredient, lowest data tariffs in industry. With the spurt in smartphones and tablets 3G coverage is becoming more and more important.
 4. Convenience factor for customers:
  1. BSNL probably has the lowest density of retailer network – this makes it increasingly difficult to get a top-up/recharge done. On the other hand, recharges for private operators can be done at almost every corner shop. This demand supply gap and one poor experience will make a person not to choose/recommend BSNL. So dealer/franchisee network must be strengthened.
  2. SMS based special benefits activation: While similar benefits are available across circles in terms of tariffs, SMS/USSD based activation is available only in handful of circles. Karnataka and Kerala allow almost every STV activation by SMS while AP and Maharashtra allow minimal. Uniformity all over is important.
  3. PAN India tariff rollouts do not happen on the same day even after announcement by Corporate office. Circle websites fail to notify announcements on time. This is where a centralized single website can benefit.
  4. Recently BSNL announced the go green initiative – despite of registering for the facility, I got a print bill this month. Such fails are not desirable.
 5. Cell towers can be powered by renewable sources of energy thus reducing dependency on electricity and hence cutting down power bills.
 6. Mounting dues must be brought down – this alone can bring in crores to BSNL.
 7. Introduce a BSNL Wallet – like Airtel money!
 8. Shut down loss making telephone exchanges or the ones which bring less revenue – many people opt for landline just due to broadband benefits through such exchanges (mainly rural). 3G data cards at special prices could be encouraged at such places.
 9. Introduce certificate courses for interested at competitive prices. As of now BSNL is providing internship opportunities to technology students.

From our readers responses at different times, we believe they are still ready to accept BSNL as their preferred service provider. Good luck BSNL for the turnaround!

Tuesday, December 17, 2013

Forum of BSNL Non-executive Unions formed

பு து டி ல் லி யி ல்  30-11-2013 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் FNTO, BSNLWRU, BSNLSU, BSNLATM, AIBCTES, BTUBSNL, BSNLPEWA, BSNLDEU ஆகிய 8 தொழிற்சங்கங்களும் ஒருங்கினைந்து Forum of BSNL Non-Executive Unions என்ற பெயரில் ஒரு கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. FNTO-வின் பொதுச்  செயலாளர்  தோழர் ஜெயப்பிரகாஷ் இந்தக் கூட்டமைப்பின் அமைப்பாளராகவும்  BSNLWRU-வி ன் அகில இந்தியத் தலைவர் எஸ்.பி.சர்மா இந்தக் கூட்டமைப்பின் தலைவராகவும் செயல்படுவர்.

 


Updation of leave accounts in service books - Orders

Internal Audit Cell, Corporate Office,
Room No. 711, Bharat Sanchar Bhawan,
Janpath, New Delhi-110001
Phone - 011-23734253, 23037264
Fax- 011-23734252

No: 15-1/2013-14/IA-BSNL/Vol.II/ Dated: 10.12.2013

To,
All CGMs / IFAs,
BSNL

Sub: Updation of leave accounts in service books – regarding.

During Internal Audit Inspections of BSNL Territorial Circles / Non territorial
circles / SSAs / units by Internal Audit Cell of BSNL Corporate Office , it has been
observed that leave accounts are not being updated in the service books resulting leave
availed by the individuals are not debited in the account. This may result wrong payment
of leave encashment at the time of their retirement by BSNL.
Hence, the Competent Authority in BSNL Corporate Office has desired that
necessary instructions may be issued to all concerned authorities to complete the job of
leave entries in one month and issue certificate that “leave of all officers in the circle has
been updated up till 31.10.2013”. The next certificate to this effect may be issued in
March 2014. It may also be ensured that the leave updation work in service is done without
fail.

(Y.N. Singh)
GM (IA)

Copy to:
The GM (FP) /GM (Pers) /GM (BW) /GM (Estt), BSNL Corporate Office, New Delhi
for information and necessary action.

Monday, December 16, 2013

Meeting with Shri S.C. Misra, Member (Services), DoT:


S/Shri K.Jayaprakash, General Secretary, FNTO, M.R.Vashist, All India President, BDPA(I) and D. Chandrashekaran, AGS met Shri S.C. Misra, Member (Services), DoT on 09.12.2013 on the issue of merger of 78.2% IDA for BSNL Retirees w.e.f. 01.01.2007. It was revealed that the Pension file was sent back by the DOT to the Dept. of Pension & Pensioners Welfare last week duly replying the queries raised by the Dept of P & PW.

 

Meeting with Hon’ble Minister of State on 10-12-2013:


Meeting by FNTO with Hon’ble Minister of State in PM (O) Shri V.Narayanasamy on 10-12-2013:

Shri K.Jayaprakash, General Secretary and Shri D.Chandrasekaran, AGS met Shri V.Narayanasamy, Hon’ble Minister of State in PM (O) and the Minister-in-charge of Dept of Pension and Pensioner Welfare at New Delhi on 10-12-2013 at 9.30 hrs and submitted a memorandum seeking merger of 78.2% IDA for Pensioners also with the benefit of arrears of Pension from 1-1-2007 for pre-2007 pensioners and arrears of Pension, Gratuity, Commutation etc for post 2007 retirees as well. The Hon’ble Minister assured to look into the matter sympathetically and favourably.

Friday, November 22, 2013

Government likely to restrict phone / internet to only BSNL or MTNL of Govt. / PSU employees

“Staff corner” a site dedicated for Central Government Employees report as follows:--

Government employees as well as public sector officials may have to surrender private phones and broadband connections and opt for MTNL and BSNL. The move is as part of the government's plan to improve the finances of the two PSUs. This fowwlows the model followed favouring Air India, by which the government officers, PSU executives and those working for autonomous bodies funded by the Centre are bound to fly. "They may be making losses, but MTNL and BSNL are public assets. We are working on this proposal as part of measures to support their revival," said a government official, defending the plan.

MTNL, which operates in Delhi and Mumbai, has been accumulating losses since 2008-09. In 2012-13, the company registered a loss of over Rs 5,300 crore on annual revenue of a little under Rs 3,500 crore. The losses for BSNL, as per unaudited results, were close to Rs 8,200 crore in 2012-13, compared to around Rs 8,850 crore in 2011-12. BSNL has been in the red since 2009-10. "The basic idea is to ensure that whatever money is spent by the government on telecom usage, it goes to BSNL and MTNL," a senior BSNL executive said.

The proposal has been sent for inter-ministerial consultations by the telecom department and if approved, it will be submitted before the group of ministers (GoM) that has been tasked to work out the revival of the telcos, highly-placed sources said. The GoM is headed by finance minister P Chidambaram. The Centre may also issue an advisory to the state governments to follow a similar line, "but we cannot ensure that they adhere to the proposal", a source said.

எப்படியோ நல்லது நடந்தால் சரி.

Thursday, November 21, 2013

வருந்துகிறோம்

தேசிய சங்கத்தின் வேலூர் மாவட்டத் தலைவர் திரு. விஸ்வநாதன் நேற்று இயற்கை எய்தினார் என்பதை மிகுந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அன்னாரின் மறைவு வேலூர் மாவட்ட சங்கத்துக்கு பேரிழப்பு.அன்னாரின் குடும்பத்தாருக்கும், வேலூர் மாவட்டத் தோழர்களுக்கும் நமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

மாநிலமெங்கும் நமது கொடிகளை அரைக் கம்பத்தில் பறக்கவிட்டு நமது அஞ்சலியைத் தெரிவிக்க மாநில சங்கம் கேட்டுக் கொள்கிறது.

Monday, October 21, 2013

TTA scale revision - Victory to FNTO

It is reported by BSNLEU that in the discussion of strike demands held on 18.10.2013 some of the demands have been accepted by the management. One of such cases is the pay scale revision of TTAs from 01.10.2000. It is reported that the management has accepted not to treat this as promotion under NEPP. Actually it is a success to FNTO. We have discussed this issue with the GM(Estt) on 06.08.2013 and later followed it up through correspondence giving copies of DOT agreement made at the time of formation of BSNL, DOT’s letter to the NUTEE Gr.C Union and BSNL’s own order on fixation of pay at the time of revision of pay of TTAs from 01.10.2000.

The BSNL Management has only two options in this matter. (1) One is either the clarification given to treat it as promotion under NEPP should be withdrawn and the TTAs be given next upgradation to 7800-225-11175 scale from 01.10.2004 instead of 01.10.2007. (or)  (2) to grant FR22 I (a) (1) fixation benefit for the pay revision from 01.10.2000 in stead of FR 23 as per their own commitment in NEPP agreement.

As this involves additional expenditure to BSNL, it has no other alternate but to accept our demand for withdrawal of the wrong clarification to treat it as Ist upgradation. Now the TTAs will get 2nd upgradation to 8570-245-12245 from 01.10.2011.

Similar line has to be followed in respect of the pay scale revision of Motor Drivers also (from 01.10.2000). It is now done. This is a grand success for NUBSNLW (FNTO) and not BSNLEU or others.

Item (15) : 
Option for pay fixation on promotion, on the date of next increment, which fell after 01.10.2000.
Reply :
Management side informed that this case is rejected by the DOT.

Our Comments :
Cancellation of  option is not the decision of DOT. But it is the decision of DPE. Even in DPE there is difference of opinion in this matter between the Secretary and the Joint Secretary. In such circumstances this case should have been referred to DOPT which is the competent authority in such matters. The BSNL Management tried to cancel the orders dated 17.12.2008 but could not succeed in their efforts. The BSNLEU should have asked the CMD to personally take up the case with the Secretary DOT to pursue the case further with the DPE and DOPT. FNTO union has already written a detailed letter in this regard to the GM(Estt) with copy to Dir (HRD), CMD, Dir (F) and also secretary DOT to reopen the case with the secretary DOT through the CMD, BSNL.

(N.B) The recognized representative union has not studied the issue with proper perspective. Some of the affected employees of Tamilnadu Circle have filed case in CAT, Madras for cancellation of DOT’s letter dated 17.12.2008 and the FNTO is assisting them to deal the matter in the CAT, Madras.

Friday, October 11, 2013

தோழர் A.நார்மன் மறைந்தார்

அண்ணாச்சி என்று நம்மால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டவரும்,
கண்டிப்புடன் சங்கத்தைக் கட்டிக்காத்து வழிநடத்தியவரும்,
மாவட்டச் சங்கத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து –
மாநிலத் துணைத் தலைவராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவரும்,
எண்ணற்ற மஸ்தூர் தோழர்களின் வாழ்வை மலரச் செய்தவரும்,
ஏழைத் தோழர்களின் நெஞ்சில் நீங்கா இடம்பெற்றவரும்,
நிமிர்ந்த நன்நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும்
நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் கொண்டவருமான
தேசியச் சங்கத்தின் சிங்கநிகர் தோழர் நார்மன்
இன்று அதிகாலை கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார்.
எழுபத்தெட்டு வயதான தோழர் நார்மன் அவர்கள்
பெங்களூரில் தனது ஒரே மகனுடன் வசித்து வந்தார்.
மறைந்த நமது அருமைத் தலைவருக்கு - கொடிதாழ்த்தி

கண்ணீர் அஞ்சலியைக் காணிக்கையாக்குகிறோம்.

Thursday, September 19, 2013

உண்ணாவிரதப் போராட்டம் ரத்து

தமிழ் மாநில தலைமைப் பொது மேலாளர் அவர்களின் தலையீட்டின் பேரில், சேலம் மாவட்டச் செயலாளர் தோழர் சி.கமலக்கூத்தனின் முறையற்ற மாற்றல் ரத்து செய்யப்பட்டு, அவரது விருப்பத்திற்கிணங்க மாற்றுப் பணியிடம் வழங்கப்பட்டதைத்  தொடர்ந்து, 19/09/2013 முதல் CGM அலுவலகம் முன்பு நடைபெறுவதாக இருந்த காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப் பட்டது.

Wednesday, August 28, 2013

எச்சரிக்கை அல்ல வேண்டுகோள் !

காரைக்குடி மாவட்ட நிர்வாகமே !

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களின் அச்சுறுத்தல்களுக்கு அஞ்சி
அப்பாவி தொழிலாளர்களை வஞ்சிக்காதே !

மாற்றுச் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு மாற்றல்கள் வழங்குவதில்
மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு நடக்காதே !

உண்மையாக உழைக்கும் FNTO உறுப்பினர்களின்
உள்ளக் குமுறல்களுக்கு இடங்கொடுக்காதே,
உற்பத்தித் திறனைக் கெடுக்காதே !

TTA  கேடரில் காலிப் பணியிடங்களை நிர்ணயிப்பதிலும்
விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றல்கள் வழங்குவதிலும்
ஒளிவுமறைவின்றியும் பாரபட்சமின்றியும் நடந்துகாட்டு !

FNTO உறுப்பினர்களை தீண்டத்தகாதவர்களாக நடத்தாமல்
சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதை நிலைநாட்டு !

மாற்றல் மிட்டாய் காட்டும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களின்
ஆள்பிடிப்பு வேலைகளுக்குத் துணைபோகாதே !
தொழிலாளர்களைப் போராட்டத்துக்கு தூண்டாதே !
  
எளியோரைத் தாழ்த்தி வலியோரை வாழ்த்தாதே !
வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால் என்பது அந்தக்காலம்.
ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரிய வாளை ஒக்கும் !

TTA  கேடரில் மாற்றல்கள் வழங்கியதில் இழைக்கப் பட்ட அநீதியைத் தட்டிக்கேட்டு காரைக்குடியில் மூன்று நாட்கள் போராடியதும் அன்றைய GM அம்மாவைக் (கண்) கலங்க வைத்ததும் வரலாறு.

அதேபோல, தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த TM தோழர் ரத்தினசாமி பாதிக்கப்பட்ட போது சென்னையில் நடந்த போராட்டத்தில் மாநில அலுவலகமே “FNTO-வா, இப்படியா ?” என வியந்ததும், அன்றைய தமிழக CGM (ஏக)அய்யாவைக் கதி கலங்கடித்ததும் வரலாறு.

சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது என்பது பழமொழி!
எங்களாலும் உக்கிரத்துடன் போராட, வென்றெடுக்க முடியும் !

Friday, August 23, 2013

தமிழ் மாநில நிர்வாகத்துடன் சந்திப்பு - 20/08/2013

கடந்த 20-08-2013 அன்று சென்னையில் CGM திரு முஹம்மது அஸ்ரப் கான் அவர்களை FNTO-வின் உதவிப்பொதுச் செயலரும் தமிழ்மாநிலச் செயலருமான தோழர் D.சந்திரசேகரன், மாநிலத் தலைவர் தோழர் அப்துல் வஹாப், மாநிலப் பொருளாளர் தோழர் நீதிநாதன், மாநில அமைப்புச் செயலர் தோழர் J.அனந்தகிருஷ்ணன், காரைக்குடி மாவட்டச் செயலர் தோழர் G.முத்துக்குமரன்சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தோழர்கள் P.மதியழகன் மற்றும் K.பாலன் ஆகியோர் சந்தித்து சேலம் மாவட்ட பழிவாங்கும் மாற்றல்கள் குறித்தும் இதர பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதித்தனர். GM (Admn.) திருமதி இராதா அவர்களும் உடனிருந்தார்.

அதேபோல, DGM (Admn.) திரு வேலப்பன் அவர்களையும் சந்தித்து பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப் பட்டது. JTO போட்டித் தேர்வு வினாத்தாள் குறித்து ஆராய அமைக்கப் பட்ட கமிட்டி தனது அறிக்கையை விரைவில் சமர்ப்பிக்குமெனத் தெரிகிறது.அதே 20-08-2013 அன்று சென்னையில் PGM (Finance) திரு G. ரவி அவர்களையும், DGM (Finance) திரு நடேசன் அவர்களையும் மற்றும் CAO (Finance)  திரு T.S.கண்ணன் அவர்களையும் தனித்தனியே சந்தித்த FNTO-வின் உதவிப்பொதுச் செயலரும் தமிழ்மாநிலச் செயலருமான தோழர் D.சந்திரசேகரன், மாநிலத் தலைவர் தோழர் அப்துல் வஹாப், மாநிலப் பொருளாளர் தோழர் நீதிநாதன், காரைக்குடி மாவட்டச் செயலர் தோழர் G.முத்துக்குமரன்ஆகியோர்  பல்வேறு Pay fixation  பிரச்சினைகள் குறித்தும் மெடிக்கல் பில் போன்ற இதர பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதித்தனர். தோழர் V.ராமராஜ், TTA-வின் Pay fixation  பிரச்சினையில் சாதகமான முடிவெடுக்கப் பட்டுள்ளது

Thursday, August 22, 2013

Compassionate ground appointments--- கருணை அடிப்படையில் நியமனம்

ஏற்கனவேயே கருணை அடிப்படையில் நியமனம் என்பது அனேகமாக இல்லை என்றாகிப் போன நிலையில், இறந்து போன ஊழியர்கள் குடும்பங்கள் பல பிழைக்க வழியில்லாமல் திண்டாடிக் கொண்டிருக்க அவர்கள் துயர் துடைக்க தொழிற்சங்கங்கள் பலவகையிலும் முயற்சிகள் செய்தும் உரிய நேரத்தில் பலனின்றித் திணறிக் கொண்டிருக்க, நாட்டின் உச்சநீதி மன்றம் பொறுப்புகளைத் தட்டிக் கழிக்கும் நிர்வாகத்திற்கு மேலும் பலம் சேர்க்கும் வகையில் ஒரு அதிரடித் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. கருணை அடிப்படையில் வேலை என்பது உரிமை அல்ல என்றும் இறந்த ஊழியரின் குடும்ப பொருளாதார நிலையை எல்லா வகையிலும் ஆராய்ந்து அதன் பின்னும் அரசமைப்புச் சட்டம் 14 (சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம்) மற்றும் 16 (அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் அனைவருக்கும் சம உரிமை) இவைகளுக்குப் பாதகமில்லாமல் வேலை நியமனம் வழங்கப்பட வேண்டுமென்றும் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இறந்த ஊழியரின் குடும்பத்துக்கு ஆதரவாக கீழ் நீதிமன்றங்கள் அளித்த தீர்ப்பை இரத்து செய்து இந்த தீர்ப்பு வழங்கப் பட்டுள்ளது. முழு விவரமும் கீழே உள்ளது.

Mere death of an employee does not entitle for compassionate appointment --- Supreme court

The Supreme Court has made a ruling that  that death of a government employee in service does not entitle the family to claim compassionate employment.

A bench said that it is required for the competent authority to examine the financial condition of family of the deceased. The job should be offered to the eligible family member only if it is satisfied that they would not be able to cope up with the crisis. The person seeking appointment must also possess the eligibility for the post.

Mere death of a government employee in harness does not entitle the family to claim compassionate employment.

The bench allowed an appeal filed by MGB Gramin Bank which had challenged a 2010 judgement of the Rajasthan High Court by which one Chakrawarti Singh, son of a deceased Bank employee, was directed to be appointed under a scheme of compassionate employment.

Singh's father, who was working as a Class III employee with the Bank, had died on April 19, 2006 while in harness. Singh had applied for compassionate appointment on May 12, 2006.

The bench set aside the judgements of the High Court, saying, "The reasoning given by the single judge as well as by the division bench is not sustainable in the eyes of law."

It also said that "an ameliorating relief should not be taken as opening an alternative mode of recruitment to public employment". The bench said compassionate employment cannot be claimed as a "matter of right, as it is not a vested right".

It also said that every appointment to public office must be made by strictly adhering to the mandatory requirements of Articles 14 and 16 of the Constitution.

Article 14. Equality before law.—The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

16. Equality of opportunity in matters of public employment.

(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

(3) Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any

requirement as to residence within that State or Union territory prior to such employment or appointment.

(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

(5) Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination.

"An exception by providing employment on compassionate grounds has been carved out in order to remove the financial constraints on the bereaved family, which has lost its bread earner," the bench said.

The Bank had said during pendency of Singh's application, a new scheme dated June 12, 2006 came into force with effect from October 6, 2006 which provided that all applications pending on the date of commencement of the scheme shall be considered for grant of ex-gratia payment to the family instead of compassionate appointment.

This contention was rejected by the High Court which said the cause of action, i.e death of the employee, had arisen prior to the commencement of the new scheme and, therefore, the case was to be considered as per the then existing scheme which provided for compassionate appointment and not for grant of ex-gratia payment

Monday, August 19, 2013

10-08-2013 காரைக்குடி FNTO மாவட்டச் செயற்குழு தீர்மானங்கள்

10-08-2013 அன்று காரைக்குடியில் நடைபெற்ற FNTO மாவட்டச் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப் பட்ட தீர்மானங்கள்:

1.    BSNL-ன் நிதியாதாரம் குறைந்து கொண்டே வரும் இவ்வேளையில், அதிகாரிகளும் தொழிலாளர்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு அனாவசிய செலவுகளைக் குறைத்து, வருவாயைப் பெருக்குவதற்காக இன்னும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டுமென்று இச்செயற்குழு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறது.

2.    காண்ட்ராக்ட் முறையில் Lines & Cables வேலைகளைச் செயல்படுத்துவதன் மூலமாக ஏற்படும் அதிகபட்ச செலவுகளைத் தவிர்ப்பதற்கு, முன்பிருந்த முறையான ACE-3 அக்கவுண்ட் முறையை மீண்டும் கொண்டுவர நிர்வாகத்தை இச்செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது.

3.    விருப்ப மாற்றல் கேட்டு நீண்ட நாட்களாகக் காத்துக் கொண்டிருக்கும் டெலிகாம் மெக்கானிக் தோழர்களின் மாற்றல் கோரிக்கைகளை விரைந்து தீர்த்து வைக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்தை இச்செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது.

4.    அதேபோல விருப்ப மாற்றல் கேட்டு நீண்ட நாட்களாகக் காத்துக் கொண்டிருக்கும் TTA தோழர்களின் மாற்றல் கோரிக்கைகளையும் விரைந்து தீர்த்து வைக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்தை இச்செயற்குழு கேட்டுக்கொள்கிறது.

5.    விரைவில் TTA பயிற்சி முடித்து பதவி உயர்வு பெற இருக்கும் தோழர்களுக்கு அதிக பாதிப்புகளை எற்படுத்தா வண்ணம் பணியிடங்களை முடிவு செய்யுமாறும், அவ்வாறு பணியிடங்களை முடிவு செய்யும்போது அவர்கள் TTA போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற சீனியாரிட்டியின் அடிப்படையிலேயே முடிவு செய்ய வேண்டுமெனவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தை இச்செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது.


6.    காண்ட்ராக்டர் மூலமாக Lines & Cables வேலைகளைச் செயல்படுத்துவதற்காக நியமிக்கப் பட்டிருக்கும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை தலமட்ட அதிகாரிகள் முறையாகப் பயன்படுத்தவும், வயது முதிர்ந்த டெலிகாம் மெக்கானிக் தோழர்களின் பழுது நீக்கல் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை அனுப்பவும் நிர்வாகத்தை இச்செயற்குழு வலியுறுத்துகிறது.

காரைக்குடி FNTO-வின் முப்பெரும் விழா - 10/08/2013

காரைக்குடி தொலைத்தொடர்பு மாவட்ட தேசிய BSNL தொழிலாளர் சங்கம் FNTO-வின் சார்பில் முப்பெரும் விழா 10/08/2013 அன்று காரைக்குடி GM அலுவலக வளாகத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மாவட்டத் தலைவர் தோழர் T.S.இன்னாசி முத்து தலைமை வகிக்க, மாநிலத் துனைத் தலைவர் தோழர் S.குருவன், மாநில உதவிச் செயலர் தோழர் S.கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாநில அமைப்புச் செயலர் தோழர் N.குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

மாவட்டச் செயலர் தோழர் G.முத்துக்குமரன் வரவேற்று  முப்பெரும் விழாவைத் துவக்கி வைக்க, முன்னாள் மாவட்டச் செயலர்கள் தோழர் M.கணபதி, தோழர் B.மனோகரன் மற்றும் மதுரை மாவட்டச் செயலர் தோழர் S.முத்துக்குமார் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.

நிர்வாகத்தின் சார்பில் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்த உயர்திரு S.ஜெயச்சந்திரன், DGM(A) அவர்கள் ”இன்றைய சூழ்நிலையில் BSNL-ஐ நிலைநிறுத்த நாம் செய்யவேண்டுவது என்ன” என்பது குறித்து புள்ளி விபரங்களோடு நீண்டதொரு சிறப்புரையாற்றினார்.

பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற தோழர்கள் பாராட்டி கெளரவிக்கப் பட்டனர். BDPA(I)  ஓய்வூதியர் சங்கம் அமைக்கப்பெற்று நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டனர். கிளைச்செயலர்களும் மாவட்ட நிர்வாகிகளும் மாவட்டச் செயற்குவில் பங்குகொண்டு விவாதங்களைச் செழுமையாக்கினர். அடுத்த மாவட்ட மாநாட்டை சிவகங்கை மற்றும் மானாமதுரை கிளைச் சங்கங்கள் இணைந்து நடத்துவதெனவும் அதற்குள் கிளை மாநாடுகள் நடத்தி முடிக்கப்பட வேண்டுமெனவும் தீர்மானிக்கப் பட்டது.

இறுதியாக, தமிழ் மாநிலச் செயலர் தோழர் D.சந்திரசேகரன் எழுச்சியுரையாற்ற,  முப்பெரும் விழா இனிதே நிறைவுற்றது.

Mode of fixation of pay in IDA pay scale - Letter to GM(Estb)


No. NU/TN/CHQ                                                             Dated 19/08/2013

To
      The General Manager,
      (Establishment)
      BSNL Corporate Office,
      New Delhi – 110 001.

Sir,
Sub : Mode of fixation of pay in IDA pay scale in respect of absorbed officials
          of BSNL who were promoted prior to 01.10.2000 but opted under FR 22
          I (a) (i) for fixation of their pay in the promoted scale on the date of
          their next increment in the lower grade which falls after 01.10.2000.

Ref : 1) BSNL Case mark 1-5/04-PAT (BSNL)
                                 2) DOT ND letter No:1-1 (1) / 06-PAT dated 17.12.2008.

This union conveys its sincere thanks to BSNL for taking up the above matter with the DOT for reconsideration to withdraw the above letter dated 17.12.2008, though it is unsuccessful. In this connection this union would like to submit the following observations to take up the matter again with the DOT in view of the protest from unions and also to render justice to the employees.

1)      The sole contention of the DPE is that the status of the employee is changed on their absorption in BSNL. It may please be mentioned here that initially the erstwhile DOT employees were on deemed deputation with out deputation allowance till such time they are absorbed finally by the company after they exercise their option. (Para 4(i) and 4(iv) of DOT on No:2-29/2000 Restg  dated 30.09.2000 refers )

2)      Until then the officers and staff shall continue to be subject to all rules and regulations as are applicable to Govt. Servants as per para 4 (v) of the OM cited above.

3)      As per sub para (4) of Rule 37-A of CCS(Pension) Rules, the permanent absorption of the Government servants as employees of PSU or AB shall take effect from the date on which their options are accepted by the government and on and from the date of such acceptance, such employee shall cease to be Govt. servants.

4)      The options for absorption exercised by the DOT employees while they were on deemed deputation were accepted and presidential orders issued in the year 2002 only in almost all cases and the pay of such employees fixed as per their option for pay fixation from the date of next increment. As such the contention of the DPE is not valid so far as to the change of status of the employees, is concerned.

5)      The original order for such fixation of pay from the DNI on promotion of Govt. employees were issued by the DOPT and the DPE has no final say in this matter without referring the case to DOPT. From the note sheet discussion observed by this union (obtained under RTI) it is seen that the file was not sent to DOPT as it was initially suggested vide entries in page 18/N of note sheet.

6)      It may be noted that even within DPE, there is no unanimity among themselves i.e the joint secretary DPE and under secretary DPE as to the method of fixation of pay on option from the DNI vide entries in page 21 & 22 of the note sheets in file 1-1(1)/06-PAT of DOT. The clarification issued by the DOT on 12.09.2006 was also required to be modified as per on No:2(11)/94-DPE(wc) dated 26.04.2007. As such the issue should have been further referred to the DOPT, who is the competent authority in this regard.

7)      It is the admitted fact that the pay of DOT / BSNL employees on their promotion be fixed under FR 22 (I) (a) (i). Opting for fixation of pay from the DNI is the inherent part of this rule and it can not be separated just because the BSNL is formed from 01.10.2000 and the employees lost their status as G/S. It may be noted that even after absorption in BSNL, the employees pay fixation was governed by the provision of FR/SR only.

In view of the above reasons the opinion of the DPE in this matter is not acceptable to us and the case should further be taken up with the secretary DOT by the CMD, BSNL to protect the interest of the BSNL employees. We hope that the needful will be done in this regard at an early date. Copies of the note sheet discussion obtained under RTI Act 2005 from the DOT are enclosed for favour of detailed study in the matter.

Thanking You,
Yours sincerely

(D.CHANDRASEKARAN)
Asst. General Secretary &
CS, FNTO, TN Circle.
Copy to
1)      The GS, NUBSNLW (FNTO), CHQ, ND to pursue the case further with the BSNL.
2)      The Director (HRD), BSNL, New Delhi.
3)      The Director (Finance), BSNL, New Delhi.
4)      The Secretary, DOT, New Delhi.

Thursday, August 15, 2013

தலைநகரச் செய்திகள் – New Delhi News

BSNL-ஐ சீரமைக்க National Convention:

கடந்த 3-8-2013 அன்று புதுடெல்லியில் BSNL தொழிலாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் தேசிய கருத்தரங்கம் (National Convention of BSNL Executives and Non-Executives) நடைபெற்றது. தொலைத்தொடர்பில் 100 சத அன்னிய நேரடி முதலீடு உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் கொள்கைகளை எதிர்ப்பது  குறித்தும் BSNL-ஐ சீரமைப்பது குறித்தும் சீரிய விவாதங்கள் நடத்தப் பட்டன. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தக் கருத்தரங்கில் பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று தமது வாதங்களை முன்வைத்தனர். INTUC சார்பில் தோழர் தாமஸ் K. ஜான் அவர்களும் FNTO-வின் சார்பில் பொதுச் செயலர் தோழர் K.ஜெயப்பிரகாஷ் அவர்களும் உரையாற்றினர். FNTO-வின் மத்தியச் செயற்குழு உறுப்பினர்கள், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் உள்பட பல்வேறு சங்கங்களின் சார்பில் சுமார் 1000 சார்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். பழுதற்ற தரமான தொலைத்தொடர்பு சேவைகளை அளிப்பதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை வசப்படுத்துவோம் என்ற பிரகடனத்தைச் செயல்படுத்த வலியுறுத்தப் பட்டது.

மத்தியச் செயற்குழு:

FNTO-வின் மத்தியச் செயற்குழுக் கூட்டம் கடந்த 3 & 4-8-2013 தேதிகளில் புதுடெல்லியில் நமது அகில இந்தியத் தலைவர் தோழர் தாமஸ் K. ஜான் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. செயற்குழுவில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்தும் விரிவான விவாதங்கள் இடம்பெற்றன. இறுதியில், அடுத்த அகில இந்திய மாநாட்டை சென்னையில் நடத்துவதென முடிவு செய்யப் பட்டது.

அதிகாரிகளுடன் சந்திப்பு:

கடந்த 5-8-2013 அன்று புதுடெல்லியில் DOT- யின் Member (Services) திரு S.C.மிஸ்ரா அவர்களை FNTO-வின் அகில இந்தியத் தலைவர் தோழர் தாமஸ் K. ஜான், பொதுச் செயலர் தோழர் ஜெயப்பிரகாஷ், உதவிப்பொதுச் செயலர் தோழர் D.D.மிஸ்திரி, தமிழ்மாநிலச் செயலர் தோழர் சந்திரசேகரன், பீஹார் மாநிலச் செயலர் தோழர் R.P.சின்ஹா, ஜார்கண்ட் மாநிலச் செயலர் தோழர் சத்திரபால் ஆகியோர் சந்தித்து விருப்ப ஓய்வுத் திட்டம் (VRS), MTNL & BSNL இணைப்பு, ஓய்வூதியத்தை திருத்தியமைத்தல் போன்ற பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதித்தனர்

கடந்த 6-8-2013 அன்று புதுடெல்லி BSNL கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தில் GM(SR) திரு நீரஜ் வர்மா அவர்களை FNTO-வின் அகில இந்தியத் தலைவர் தோழர் தாமஸ் K. ஜான், பொதுச் செயலர் தோழர் K.ஜெயப்பிரகாஷ், உதவிப்பொதுச் செயலர் தோழர் D.D.மிஸ்திரி, தமிழ்மாநிலச் செயலர் தோழர் சந்திரசேகரன், அ.இ.துணைத் தலைவர் தோழர் V.N.ரத்தோட் ஆகியோர் சந்தித்து எரிச்சலூட்டும் மாற்றல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்தும் விவாதித்தனர்.


அதே 6-8-2013 அன்று புதுடெல்லி BSNL கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தில் Director (Finance) திரு K.C.G.K.பிள்ளை அவர்களை FNTO-வின் அகில இந்தியத் தலைவர் தோழர் தாமஸ் K. ஜான், பொதுச் செயலர் தோழர் K.ஜெயப்பிரகாஷ், உதவிப்பொதுச் செயலர் தோழர் D.D.மிஸ்திரி, தமிழ்மாநிலச் செயலர் தோழர் சந்திரசேகரன், அ.இ.துணைத் தலைவர் தோழர் V.N.ரத்தோட் ஆகியோர் சந்தித்து 78.2% IDA சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள் மற்றும் மெடிக்கல் அலவன்ஸ் குறித்தும் விவாதித்தனர்.

Wednesday, August 14, 2013

BDPA(I) formed in Karaikudi SSA of TN Circle

Karaikudi Telecom. District Branch of the BSNL & DoT Pensioners Association (India) was formed in the meeting of the Pensioners held at Karaikudi on 10/08/2013. The following office bearers were elected unanimously.

President:                  Sri B.Manoharan, SDE (Retd.) / Karaikudi
Vice-Presidents: (1)  Sri N.Kathiresan, TTA (Retd.) / Karaikudi
                             (2)  Sri T.S.Innasimuthu, TM (Retd.) / Sivaganga
                             (3)  Sri S.Chinnaraj, TM (Retd.) / Tiruppattur

Secretary:                 Sri S.Yogeswaran, Sr.TOA(G) (Retd.) / KKD
Deputy Secretary:    Sri K.Viswanathan, TTA (Retd.) / SGPN
Assistant Secretary: Sri S.Guruvan, TM (Retd.) / Karaikudi

Treasurer:                  Sri S.Albonse, STS (Retd.) / Devakottai
Assistant Treasurer: Sri K.Kannapiran, TTA(Retd.) / Karaikudi

Executive   : (1)  Sri S.Pitchumani, TTA (Retd.) / Devakottai
Committee : (2)  Sri S.Chandran, TM (Retd.) / Chittarkottai
 Members  : (3)  Sri A.Mathias, TTA (Retd.) / Sivaganga
                     (4)  Sri A.Mariappan, TM (Retd.) / Manamadurai
                     (5)  Sri T.Pichaiyan, TTA (Retd.) / Paramakudi
                     (6)  Sri S.Palaniappan, TM (Retd.) / Puduvayal

Auditor:              Sri M.R.Shanmugam, STS (Retd.) / Karaikudi

Nominated for Circle:  Sri M.Ganapathi, SDE (Retd.) / Sivaganga     
Executive Committee